سهام بانک ها در بورس

سهام بانک ها

سهام بانک ها در بورس

در اواسط هفته سوم آبان ماه هستیم، شاید بهتر باشد نگاهی به سهام بانک ها در بازار بورس و فرابورس داشته باشیم.
در هفته جاری شاهد تغییرات کمی در شاخص سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بوده ایم.


طبق آمار و گزارشات :

بورس:
بیشترین افت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بورس را بانک صادرات با کاهش 4/91 درصدی تجربه کرده است.
کمترین ریزش هم به بانک کار آفرین با ریزش 1/47درصدی اختصاص داده شد.

فرابورس:
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس با کاهش 2/54 درصدی به بانک شهر اختصاص یافت.
و بانک آینده هم با ریزش 0/09 درصدی، کمترین میران ریزش را داشته است.

تا به اینجا، از بین 16 بانک و موسسه اعتباری موجود در بورس و فرابورس تنها نماد یک بانک و یک موسسه اعتباری سبز پوش و نماد 14 تای دیگر قرمز پوش شده است.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالی و اقتصادی  با ما همراه شوید.

اخبار مرتبط:

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.