رشد 18 درصدی حفاری

رشد 18 درصدی حفاری

شرکت حفاری شمال (حفاری) در گزارش مربوط به فعالیت ماهانه خود که منتهی به ماه شهریور سال جاری است، میزان درآمد حاصل شده از خدمات شرکت خود را مبلغی بالغ بر ۱.۰۰۷ میلیارد ریال گزارش کرده است.
این مقدار درآمد در مقایسه با ماه گذشته ۴۳درصد رشد داشته که نسبت به سال قبل افزایش ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین شرکت مذکور در شهریورماه سال جاری، بیشترین میزان درآمد حاصل شده را از بخش « درآمد حاصل از دکل دریایی سحر ۱» با مبلغ  ۳۴۹.۵۰۵ میلیون ریال به ثبت رسانده است.
این رشد در مقایسه با ماه قبل ۶۵ درصد افزایش درآمد کسب کرده است.
جایگاه بعدی کسب درآمد در شهریورماه سال جاری را بخش « درآمد حاصل از دکل دریایی سحر ۲» با مبلغ ۲۶۳.۱۰۶ میلیون ریال در اختیار گرفته که نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
شرکت حفاری شمال در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری مبلغی بالغ بر ۳.۹۰۵ میلیارد ریال درآمد را به ثبت رسانده که نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته ۱۸ درصد افزایش درآمد را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.