رسید های دریافت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

رسید های دریافت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

در این مقاله با رسید های دریافت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار آشنا می شویم؛ رسید دریافت حواله، رسید دریافت کارت خوان، رسید دریافت چک و رسید دریافت نقدی

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- رسید دریافت حواله

 • در این قسمت از مقاله ی رسید های دریافت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار، با نحوه دریافت حواله در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، رسید دریافت جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به رسید دریافت باز می شود.
رسید دریافت در رسید های دریافت سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
شکل1- رسید دریافت

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد نوع، از فهرست مربوطه نوع رسید دریافت را با توجه به نیاز خود انتخاب می کنیم.
 • با توجه به نوع انتخاب شده، در فیلد طرف مقابل، می توانیم طرف مقابل مرتبط با آن نوع را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید کنیم.
 • در صورت نیاز به تعریف طرف حساب جدید، در همین فرم کلیک راست می کنیم.
 • سپس گزینه “جدید” را انتخاب می کنیم و طرف حساب جدید را تعریف می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ ثبت رسید دریافت را وارد می کنیم؛ که این تاریخ به صورت پیش فرض، تاریخ روز سیستم است.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین سمت بستانکار سند حسابداری را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض فراخوانی شده است.
 • فیلد صندوق، ارز و مبلغ نقد نیازی به وارد کردن اطلاعات ندارد.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.

ب- تب حواله

 • ابتدا از وسط صفحه وارد تب حواله می شویم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، شماره حواله بانکی را وارد می کنیم.
 • در ستون تاریخ، تاریخ واریز وجه را وارد می کنیم.
 • در نهایت در ستون مبلغ، مبلغ واریزی را وارد می کنیم.
 • در ستون تفصیل حساب بانکی، حساب بانکی که واریز وجه به آن انجام شده است را انتخاب و تایید می کنیم.
 • امکان اضافه کردن چندین سطر در یک فرم برای ما وجود دارد.
 • جمع کل سطر های وارد شده در اعلامیه از پایین فرم قابل مشاهده است.
 • همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات داده شده را نیز وارد کنیم.
 • به علاوه در بخش مبلغ دریافت، مبلغی که در نهایت از مشتری دریافت کرده ایم را به ما نمایش می دهد.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ج- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

2- رسید دریافت نقدی

 • در این قسمت از مقاله ی رسید های دریافت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار، با نحوه ثبت رسید دریافت نقدی در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، رسید دریافت جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به رسید دریافت باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد نوع، از فهرست مربوطه نوع رسید دریافت را با توجه به نیاز خود انتخاب می کنیم.
 • با توجه به نوع انتخاب شده، در فیلد طرف مقابل، می توانیم طرف مقابل مرتبط با آن نوع را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید کنیم.
 • در صورت نیاز به تعریف طرف حساب جدید، در همین فرم کلیک راست می کنیم.
 • سپس گزینه “جدید” را انتخاب می کنیم و طرف حساب جدید را تعریف می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ دریافت وجه را وارد می کنیم؛ که این تاریخ به صورت پیش فرض، تاریخ روز سیستم است.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین سمت بستانکار سند حسابداری را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض فراخوانی شده است.
 • فیلد صندوق، از فهرست مربوطه صندوق مورد نظر برای ورود وجه نقد را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد مبلغ نقد، مبلغ نقد دریافتی را ثبت می کنیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.
 • در قسمت پایین فرم، جمع کل رسید دریافت ها قابل مشاهده است.
 • همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات نقدی داده شده را نیز وارد کنیم.
 • به علاوه در بخش مبلغ دریافت، مبلغی که در نهایت از طرف مقابل دریافت کرده ایم را به ما نمایش می دهد.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ب- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

3- رسید دریافت کارت خوان

 • در این قسمت از مقاله ی رسید های دریافت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار، با نحوه ثبت رسید دریافت کارت خوان در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، رسید دریافت جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به رسید دریافت باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد نوع، از فهرست مربوطه نوع رسید دریافت را با توجه به نیاز خود انتخاب می کنیم.
 • با توجه به نوع انتخاب شده، در فیلد طرف مقابل، می توانیم طرف مقابل مرتبط با آن نوع را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید کنیم.
 • در صورت نیاز به تعریف طرف حساب جدید، در همین فرم کلیک راست می کنیم.
 • سپس گزینه “جدید” را انتخاب می کنیم و طرف حساب جدید را تعریف می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ ثبت رسید دریافت را وارد می کنیم؛ که این تاریخ به صورت پیش فرض، تاریخ روز سیستم است.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین سمت بستانکار سند حسابداری را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض فراخوانی شده است.
 • فیلد صندوق، ارز و مبلغ نقد نیازی به وارد کردن اطلاعات ندارد.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.

ب- تب کارت خوان

 • ابتدا از وسط صفحه وارد تب کارت خوان می شویم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره ترمینال، کارت خوان مورد نظر را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • در ستون مبلغ، مبلغ را ثبت می کنیم.
 • امکان اضافه کردن چندین سطر در یک فرم برای ما وجود دارد.
 • جمع کل سطر های وارد شده در اعلامیه از پایین فرم قابل مشاهده است.
 • همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات داده شده را نیز وارد کنیم.
 • به علاوه در بخش مبلغ دریافت، مبلغی که در نهایت از طرف مقابل دریافت کرده ایم را به ما نمایش می دهد.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ج- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

4- رسید دریافت چک

 • در این قسمت از مقاله ی رسید های دریافت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار، با نحوه ثبت رسید دریافت چک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، رسید دریافت جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به رسید دریافت باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد نوع، از فهرست مربوطه نوع رسید دریافت را با توجه به نیاز خود انتخاب می کنیم.
 • با توجه به نوع انتخاب شده، در فیلد طرف مقابل، می توانیم طرف مقابل مرتبط با آن نوع را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید کنیم.
 • در صورت نیاز به تعریف طرف حساب جدید، در همین فرم کلیک راست می کنیم.
 • سپس گزینه “جدید” را انتخاب و طرف حساب جدید را تعریف می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ ثبت رسید دریافت را وارد می کنیم؛ که این تاریخ به صورت پیش فرض، تاریخ روز سیستم است.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین سمت بستانکار سند حسابداری را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض فراخوانی شده است.
 • فیلد صندوق، گاو صندوق مورد نظر خود را وارد می کنیم.
 • فیلد ارز، مطابق با نوع تعریف صندوق فراخوانی می شود و امکان تغییر ندارد.
 • فیلد مبلغ نقد نیازی به وارد کردن اطلاعات ندارد.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.

ب- تب چک

 • ابتدا از وسط صفحه وارد تب چک می شویم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، شماره چک را وارد می کنیم.
 • در ستون پشت نمره، شماره پشت چک را ثبت می کنیم.
 • در ستون تاریخ سر رسید، تاریخ سر رسید چک دریافتی از طرف حساب را وارد می کنیم.
 • در ستون بانک، بانک مرتبط با چک را مشخص می کنیم.
 • در ستون شماره حساب نیز شماره حساب مربوطه را وارد می کنیم.
 • امکان اضافه کردن چندین سطر(چک) در یک فرم برای ما وجود دارد.
 • جمع کل سطر های وارد شده در اعلامیه از پایین فرم قابل مشاهده است.
 • همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات داده شده را نیز وارد کنیم.
 • به علاوه در بخش مبلغ دریافت، مبلغی که در نهایت از مشتری دریافت کرده ایم را به ما نمایش می دهد.

نکته: از پایین فرم با کلیک بر روی آیکون “چک های متوالی” می توانیم چک هایی که شماره آن ها به صورت متوالی است را به صورت یکجا وارد کنیم.

نکته: از همین قسمت با کلیک روی آیکون “تاریخچه چک” به صورت درختواره ای عملیات های انجام شده روی چک را بررسی می کنیم.

 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

5- تسویه کارت خوان

تسویه کارت خوان در رسید های دریافت سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
شکل2- تسویه کارت خوان
 • در این قسمت از مقاله ی رسید های دریافت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار، با عملیات تسویه کارت خوان در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای انتقال مبلغ کارت خوان به حساب بانکی، باید حتما تسویه کارت خوان را انجام بدهیم؛ در غیر این صورت مبلغی که با کارت دریافت شده است به حساب بانکی ما واریز نمی شود.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، تسویه کارت خوان جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به تسویه کارت خوان باز می شود.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد دستگاه کارت خوان، دستگاهی که می خواهیم تسویه آن را انجام دهیم، وارد می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ تسویه را وارد می کنیم؛ که این تاریخ به صورت پیش فرض، تاریخ روز سیستم است.
 • در فیلد تسویه تا تاریخ، مشخص می کنیم تا چه تاریخی می خواهیم فرایند تسویه را انجام دهیم.
 • پس از ثبت این اطلاعات، از پایین فرم گزینه “نمایش اقلام” را کلیک می کنیم.
 • اقلامی که می خواهیم تسویه آن ها انجام شود را انتخاب می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.
 • پس از ذخیره فرم، آیکون “ثبت/ویرایش رسید تسویه” فعال می شود.
 • با انتخاب این گزینه، فرم رسید دریافت جدیدی از نوع سایر دریافت ها برای ما باز می شود.
 • اطلاعات این فرم را همانند توضیحات موارد قبل، تکمیل می کنیم.
 • از قسمت وسط صفحه روی تب حواله کلیک می کنیم.
 • اطلاعات این تب را همانند انچه در قسمت (1-ب) توضیح داده شد، وارد می کنیم.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.