در صورت های مالی نماد غمارگ چخبر است

در صورت های مالی نماد غمارگ چخبر است

شرکت مارگارین در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال جاری و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت، سود خالص ۵۷ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریالی را محقق کرده است.
باتوجه به اطلاعات موجود در سامانه کدال برای نماد غمارگ، شرکت مارگارین در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال جاری و براساس صورت‌های مالی ارائه شده شرکت، سود خالص ۵۷ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریالی را محقق کرده که این سود معادل ۶۸ ریال به ازای هر سهم بوده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۲۱ درصدی را داشته است.

همچنین لازم به ذکر است، باتوجه به مقادیر فروش پیش بینی شده شرکت جهت فروش در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال جاری به ۱۸۷ هزار تن برسد.
تا پایان مرداد ماه سال جاری که معادل هشتمین ماه از سال مالی سپری شده است، مقادیر فروش به ۹۵.۰۰۰ تن رسیده است.
بخش آموزشهای حسابداری
بخش آموزشهای مالیات
بخش آموزشهای بیمه

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.