خروج و برگشت خروج انبار در نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

خروج و برگشت خروج انبار در نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

در این مقاله در مورد ثبت خروج و برگشت خروج انبار در نرم افزار سپیدار در نوع های مختلفِ فروش، مصرف و سایر توضیحاتی آورده شده است.امید است که نیاز شما را پاسخ داده باشیم.

شما می توانید جهت دریافت دموی رایگان نرم افزار سپیدار به اینجا مراجعه بفرمایید.

1- خروج انبار از نوع فروش

 • در این بخش از مقاله خروج و برگشت خروج انبار ، در مورد خروج انبار از نوع فروش توضیحاتی ارائه خواهد شد.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از منوی عملیات، خروج انبار جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به خروج از انبار باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • نوع خروج از انبار را می توان از بالای فرم مشخص کرد.
 • ما در این قسمت از نوع فروش استفاده می کنیم.
 • برای خروج کالا از انبار، ابتدا از فهرست فیلد انبار، انبار مورد نظر خود را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد تحویل گیرنده، تحویل گیرنده کالا را مشخص و تایید می کنیم.
 • در فیلد شماره، به صورت دستی و اتوماتیک می توانیم شماره خروج از انبار را مشخص کنیم.
 • توجه: در صورتی که در این فیلد شماره ای وارد نکنیم، پس از ذخیره ی فرم، به صورت اتوماتیک برای خروج از انبار شماره صادر می شود.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ خروج کالا را مشخص می کنیم.

ب- اقلام

 • در قسمت وسط صفحه، با علامت + زرد رنگ سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • سپس در ستون کد و یا عنوان، کالای خروجی از انبار را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در ستون ردیابی، می توانیم ردیابی کالا را مشخص کنیم.
 • در ستون واحد اصلی، تعداد و یا مقدار کالای خروجی از انبار را مشخص می کنیم.
 • در صورت استفاده از کدینگ پیش فرض سیستم، ستون های حساب معین به صورت خودکار پر می شود.
 • در ستون فی نمی توانیم قیمت کالا را وارد کنیم و سیستم به صورت خودکار بعد از قیمت گذاری اسناد انبار، فی را وارد می کند.
 • بعد از این مرحله می توانیم سند حسابداری خروج انبار را صادر کنیم.
 • همچنین در این قسمت می توانیم با استفاده از آیکون بارکد آب رنگ پایین صفحه، برای کالا های خود سریال کالا ثبت کنیم.
 • این امکان در صورتی فراهم است که در فرم تعریف کالا/خدمت ثبت سریالی را فعال کرده باشیم.
 • همچنین در قسمت پایین فرم می توانیم موجودی کالا را در هر انبار مشاهده کنیم.
 • از آیکون های بالای صفحه، فرم خروج انبار را ذخیره می کنیم.
 • همچنین می توانیم فاکتور فروش را از همین قسمت صادر و ذخیره کنیم.

2- خروج از انبار از نوع مصرف

 • در این بخش از مقاله خروج و برگشت خروج انبار ، در مورد خروج انبار از نوع مصرف توضیحاتی ارائه خواهد شد.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از منوی عملیات، خروج انبار جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به خروج از انبار باز می شود.
فرم خروج انبار در خروج و برگشت خروج انبار نرم افزار حسابداری سپیدار
شکل1- فرم خروج انبار

الف- اطلاعات کلی

 • نوع خروج از انبار را می توان از بالای فرم مشخص کرد.
 • ما در این قسمت از نوع مصرف استفاده می کنیم.
 • این نوع زمانی استفاده می شود که بخواهیم از مواد اولیه موجود در انبار برای تولید یا … استفاده کنیم.
 • برای خروج کالا از انبار، ابتدا از فهرست فیلد انبار، انبار مورد نظر خود را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد تحویل گیرنده، تحویل گیرنده (در واقع مرکز هزینه) را مشخص و تایید می کنیم.
 • در فیلد سفارش محصول، می توانیم مشخص کنیم که به ازای کدام سفارش محصول این کالا از انبار خارج می شود.
 • در فیلد شماره، به صورت دستی و اتوماتیک می توانیم شماره خروج از انبار را مشخص کنیم.
 • توجه: در صورتی که در این فیلد شماره ای وارد نکنیم، پس از ذخیره ی فرم، به صورت اتوماتیک برای خروج از انبار شماره صادر می شود.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ خروج کالا را مشخص می کنیم.

ب- اقلام

 • در قسمت وسط صفحه، با علامت + زرد رنگ سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • سپس در ستون کد و یا عنوان، مواد خروجی از انبار را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در ستون ردیابی، می توانیم ردیابی کالا را مشخص کنیم.
 • در ستون واحد اصلی، تعداد و یا مقدار مواد خروجی از انبار را مشخص می کنیم.
 • در صورت استفاده از کدینگ پیش فرض سیستم، ستون های حساب معین به صورت خودکار پر می شود.
 • در واقع حساب معین خروج از انبار از نوع مصرف، حساب هزینه است.
 • در ستون فی نمی توانیم قیمت مواد خروجی را وارد کنیم و سیستم به صورت خودکار بعد از قیمت گذاری اسناد انبار، فی را وارد می کند.
 • بعد از این مرحله می توانیم سند حسابداری خروج انبار را صادر کنیم.
 • همچنین در این قسمت می توانیم با استفاده از آیکون بارکد آب رنگ پایین صفحه، برای کالا های خود سریال کالا ثبت کنیم.
 • این امکان در صورتی فراهم است که در فرم تعریف کالا/خدمت ثبت سریالی را فعال کرده باشیم.
 • همچنین در قسمت پایین فرم می توانیم موجودی کالا را در هر انبار مشاهده کنیم.
 • از آیکون های بالای صفحه، فرم خروج انبار را ذخیره می کنیم.
 • سند حسابداری را بعد از مشخص شدن فی، می توانیم صادر کنیم.

3- برگشت خروج انبار از نوع فروش

 • در این بخش از مقاله خروج و برگشت خروج انبار ، در مورد برگشت خروج انبار از نوع فروش توضیحاتی ارائه خواهد شد.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از منوی عملیات، برگشت خروج انبار جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به خروج از انبار باز می شود.
 • در صورتی که کالای فروخته شده به هر دلیل بازگشت داده شود، در این قسمت باید برگشت از خروج آن صادر شود.

الف- اطلاعات کلی

 • نوع برگشت خروج انبار را می توان از بالای فرم مشخص کرد.
 • ما در این قسمت از نوع فروش استفاده می کنیم.
 • برای خروج کالا از انبار، ابتدا از فهرست فیلد انبار، انبار مورد نظر خود را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد تحویل دهنده، تحویل دهنده (در واقع مشتریان) را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در همین صفحه می توانیم با راست کلیک و انتخاب گزینه جدید، مشتری جدید را به سیستم معرفی کنیم.
 • در فیلد شماره، به صورت دستی و اتوماتیک می توانیم شماره برگشت خروج انبار را مشخص کنیم.
 • توجه: در صورتی که در این فیلد شماره ای وارد نکنیم، پس از ذخیره ی فرم، به صورت اتوماتیک برای برگشت خروج انبار شماره صادر می شود.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ تحویل کالا از مشتری را مشخص می کنیم.

ب- اقلام

 • در قسمت وسط صفحه، با علامت + زرد رنگ سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • سپس در ستون مبنا، از بین فاکتور های برگشتی که هنوز برگشت خروج انبار آن ها ثبت نشده است، فاکتور مربوطه را انتخاب می کنیم.
 • با انتخاب مبنا، عنوان، تعداد و حساب معین به صورت خودکار در سیستم فراخوانی می شود.
 • در ستون فی، نیاز به وارد کردن قیمت کالا نیست؛ سیستم پس از قیمت گذاری اسناد انبار، فی را فراخوانی می کند.
 • همچنین در این قسمت می توانیم با استفاده از آیکون بارکد آب رنگ پایین صفحه، سریال کالا های خود را ثبت کنیم.
 • از آیکون های بالای صفحه، فرم خروج انبار را ذخیره می کنیم.
 • همچنین در قسمت پایین فرم می توانیم موجودی کالا را در هر انبار مشاهده کنیم.
 • بعلاوه می توانیم سند حسابداری را بعد از قیمت گذاری اسناد انبار، از بالای فرم صادر کنیم.

4- برگشت خروج انبار از نوع مصرف

 • در این بخش از مقاله خروج و برگشت خروج انبار ، در مورد برگشت خروج انبار از نوع مصرف توضیحاتی ارائه خواهد شد.
 • برای ثبت برگشت خروج انبار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از منوی عملیات، برگشت خروج انبار جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به خروج از انبار باز می شود.
 • اگر کالا را به قصد تولید از انبار خارج کرده باشیم و هم اکنون به هر دلیلی نیاز به برگشت آن کالا به انبار است، برگشت خروج انبار از نوع مصرف را انتخاب می کنیم.
فرم برگشت فروش انبار در مقاله خروج و برگشت خروج انبار سپیدار همکاران سیستم
شکل2- برگشت خروج انبار

الف- اطلاعات کلی

 • نوع برگشت خروج انبار را می توان از بالای فرم مشخص کرد.
 • ما در این قسمت از نوع مصرف استفاده می کنیم.
 • برای خروج کالا از انبار، ابتدا از فهرست فیلد انبار، انبار مورد نظر خود را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد تحویل دهنده، تحویل دهنده (فقط مراکز هزینه) را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در همین صفحه می توانیم با راست کلیک و انتخاب گزینه جدید، مرکز هزینه جدید را به سیستم معرفی کنیم.
 • در فیلد شماره، به صورت دستی و اتوماتیک می توانیم شماره برگشت خروج انبار را مشخص کنیم.
 • توجه: در صورتی که در این فیلد شماره ای وارد نکنیم، پس از ذخیره ی فرم، به صورت اتوماتیک برای برگشت خروج انبار شماره صادر می شود.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ تحویل کالا از مشتری را مشخص می کنیم.

ب- اقلام

 • در قسمت وسط صفحه، با علامت + زرد رنگ سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • در صورتی که برگشت خروج انبار از نوع مصرف مبنا دار باشد، برای ثبت برگشت خروج انبار باید حتما باید قبل از آن مبنا را ثبت کرده باشیم.
 • در ستون مبنا، می توانیم کالای مورد نظر خود را انتخاب و تایید کنیم.
 • سایر ستون های این قسمت از مبنا فراخوانی می شود.
 • ستون حساب معین در حالت مصرف، کار در جریان ساخت است.
 • در صورتی که برگشت خروج انبار بدون مبنا باشد، در ستون مبنا چیزی وارد نمی کنیم.
 • ولی در ستون کد، فهرست کالاهایی را که می خواهیم برگشت بزنیم را مشاهده می کنیم.
 • از این فهرست کالای مورد نظر خود را برای برگشت خروج انبار انتخاب می کنیم.
 • در ستون واحد اصلی، تعداد کالا های برگشتی به انبار را وارد می کنیم.
 • در ستون فی، نیاز به وارد کردن قیمت کالا نیست؛ سیستم پس از قیمت گذاری اسناد انبار، فی را فراخوانی می کند.
 • با کلیک بر روی هر یک از کالا ها در این قسمت، می توانیم موجودی آن را در پایین صفحه مشاهده کنیم.
 • از این قسمت می توانیم موجودی کلا را در انبار انتخابی و همه انبار ها مشاهده کنیم.

5- برگشت خروج انبار از نوع سایر

 • این قسمت نیز کاملا شبیه برگشت خروج انبار از نوع مصرف است.
 • با این تفاوت که در فیلد تحویل دهنده، همه ی تفصیلی ها قابل مشاهده است.
 • این نوع زمانی انتخاب می شود که کالایی را به صورت امانی از انبار خارج کرده باشیم و یا اینکه کالای امانی برگشت داده شده باشد.
 • برای این فرم نیز تا زمانی که قیمت گذاری اسناد انبار انجام نشده است، نمی توانیم سند حسابداری صادر کنیم.
 • بعد از قیمت گذاری اسناد انبار، از بالای فرم می توانیم سند حسابداری را صادر کنیم.

6- مشاهده لیست رسید انبار

 • برای مشاهده لیست رسید انبار، ابتدا از منوی عمودی سمت راست وارد تامین کنندگان و انبار می شویم.
 • سپس از قسمت فهرست، وارد رسید انبار می شویم.
 • تمامی رسید های انبار در این قسمت قابل مشاهده است.
 • با دو کلیک بر روی هر رسید می توانیم آن را ویرایش کنیم.
 • از پایین صفحه می توانیم روی آیکون ارسال و دریافت اطلاعات کلیک کنیم و رسید های انبار را از اکسل وارد سیستم کنیم و یا از سیستم وارد اکسل کنیم.
 • برای دریافت فایل اکسل، باید فایل اکسل را مطابق سیستم تهیه کنیم.
 • با کلیک راست بر روی دریافت و ارسال رسید انبار، الگوی دریافت رسید انبار را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوطه باز می شود.
 • از بالای صفحه، راهنمای الگوی خالی اکسل را انتخاب می کنیم و نحوه پر کردن ستون ها و سطر ها را مشاهده می کنیم.
 • پس از تکمیل فایل اکسل مطابق راهنما، از همین صفحه فایل را وارد سیستم می کنیم.

7- مشاهده لیست برگشت خروج انبار

 • برای مشاهده لیست رسید انبار، ابتدا از منوی عمودی سمت راست وارد تامین کنندگان و انبار می شویم.
 • سپس از قسمت فهرست، برگشت رسید انبار را انتخاب می کنیم.
 • تمامی برگشت رسید های انبار در این قسمت قابل مشاهده است.
 • با دو کلیک بر روی هر رسید می توانیم آن را ویرایش کنیم.
 • امکان پرینت و دریافت و ارسال از اکسل نیز در این قسمت مطابق توضیحات بالا وجود دارد.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.