حداقل دستمزد و حق بیمه درسال 99

حداقل دستمزد

حداقل دستمزد و حق بیمه درسال 99

آیا از حداقل دستمزد کارگران در سال 99 و همچنین حق بیمه مسکن و خواربار و حق بیمه های سهم کارگر و کارفرما در سال جاری آگاه هستید؟
مبالغ حق بیمه سهم کارگر و کارفرما در سال جاری به صورت زیر تعیین شده است:

حداقل دستمزد کارگر عادی 611,809 ریال مشخص شده است.
حق مسکن 1,000,000 ریال، البته در صورت تصویب هیات وزیران این مبلغ به 2,000,000 ریال خواهد رسید.
خواربار 4,000,000 ریال محاسبه شده است.

حق بیمه های سهم کارگر و کارفرما در ماه های 31 روزه:

  • جمع حق بیمه و مزایای مشمول آن 23,966,079  ریال.
  • حق بیمه سهم کارگر با احتساب 7 درصدی 1,677,626  ریال
  • حق بیمه سهم کارفرما با احتساب 23 درصدی 5,512,198  ریال
  • جمع کل حق بیمه 7,189,824 ریال

 

حق بیمه های سهم کارگر و کارفرما در ماه های 30  روزه:

  • جمع حق بیمه و مزایای مشمول آن 23,354,270  ریال.
  • حق بیمه سهم کارگر با احتساب 7 درصدی 1,634,799  ریال
  • حق بیمه سهم کارفرما با احتساب 23 درصدی 5,371,482  ریال
  • جمع کل حق بیمه 7,006,281  ریال

برای اطلاع از به روزترین اخبار بیمه  با ما همراه شوید.

 

آخرین مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.