جریمه کتمان درآمد ؟

جریمه کتمان درآمد

جریمه کتمان درآمد ؟

آیا می دانید جریمه کتمان در آمد چه میزان است؟
بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، جریمه ی کتمان درآمد مودیان سازمان مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و…. مشخص شده است.
رئیس کل سازمان مالیاتی اظهار کرد: جریمه کسانی که درآمد خود را کتمان می کنند غیر قابل بخشش است، این میزان در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل 30 درصد مالیات و در خصوص درآمد کتمان شده در اظهارنامه سایر مودیان 10 درصد مالیات متعلق به در آمدها است.

بنابراین طبق ماده 192، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و دیگر مودیان باید در زمان مقرر شده، اقدام به تسلیم اظهار نامه مالیاتی خود کنند و در صورت هر گونه تخلف و کتمان درآمد، جریمه غیر قابل بخششی خواهند شد.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالیات  با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.