جرایم مالیاتی حقوقی

جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی حقوقی

مالیات یکی از مهم ترین نکاتی است که تمام کسب و کار‌ها، چه نوپا و چه با تجربه باید به آن توجه داشته باشند و نسبت به پرداخت به موقع آن حساسیت لازم را داشته باشند.
مالیات پولی است از درآمد و سود فعالیت‌های اقتصادی که مردم و واحدهای اقتصادی طبق قانون موظف‌ هستند درصدی از آن را به دولت پرداخت کنند.
در این مقاله تلاش بر این است که شما را جرایم مالیاتی حقوقی آشنا کنیم، بررسی این که چه مواردی شامل جرائم مالیاتی می‌شود، ضرایب جرایم مالیاتی چیست؟ و اینکه در صورت عدم پرداخت آن با شما چگونه برخورد خواهد شد.
اگر علاقه مند به مسائل مربوط به مالیات هستید می‌توانید با مطالعه مقاله معافیت مالیاتی و انواع و راه‌های آن اطلاعات کاربردی و جالبی در این زمینه کسب کنید.

جرایم مالیاتی حقوقی شامل موارد زیر می شود:

 • اگر کسی اطلاعات رویداد‌های مالی را غیر واقعی و چیزی غیر از آن که در مدارک بوده است در دفاتر و اسناد مالی ثبت کند.
 • اگر کسی صاحب یک بنگاه اقتصادی باشد و از آن کسب درآمد کند، اما آن را انکار کند و سعی در مخفی کردن این موضوع داشته باشد.
 • مانع شدن افراد برای دست یابی و بررسی اطلاعات مالیاتی و اقتصادی فرد یا اشخاص ثالث برای اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیت‌های مستقیم، خودداری کردن از ارسال اطلاعات مالی و زیان وارد کردن به کشور با انجام این اقدامات.
 • عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات افراد مالیات دهنده دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواردی که قانون آن‌ها را مشخص کرده.
 • تنظیم کردن قرارداد و مالیات‌های انجام شده توسط خود به نام دیگران و تنظیم کردن معاملات و قراردادهای افراد دیگر به نام خود، طبق قانون جرم محسوب می‌شود.
 • عدم انجام امور مالیاتی و تنظیم اظهارنامه مربوط به فعالیت‌های انجام شده هزینه‌ای‌ و درآمدی طی سه سال متوالی.
 • استفاده کردن از کارت بازرگانی دیگر افراد برای فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات.

*جرائم مالیاتی شامل ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.

افرادی که جرائم مالیاتی را انجام دهند طبق قانون محکوم به مجازات های درجه شش می‌شوند.

که شامل موارد زیر است:

 • حبس بین شش ماه تا دو سال
 • جریمه نقدی بین دو تا هشت میلیون تومان
 • ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا پنج سال
 • منتشر کردن حکم قطعی در رسانه‌ها
 • ممنوع شدن از فعالیت‌های شغلی و اجتماعی حداکثر تا پنج سال
 • ممنوع شدن از دعوت عمومی افزایش سرمایه افراد حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 • ممنوع شدن از صدور بعضی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

افرادی که مرتکب جرائم مالیاتی شوند علاوه بر موظف بودن برای پرداخت مالیات مقرر، باید جریمه‌های متعلق قانونی به مدت پنج سال و ضررو زیان وارد شده به دولت را نیز پرداخت نمایند.

طبق ماده ۲۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم:
هر کدام از حسابداران، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها، حسابرسان و مؤسسات حسابرس و مؤسسات مالی و اعتباری که از انجام جرائم مالیاتی آگاه باشند و از گزارش آن خودداری نمایند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم خواهند شد.

منظور از فرار مالیاتی در جرایم مالیاتی چیست:

فرار مالیاتی یکی از موارد وقت گیر و پر هزینه‌ای است که سازمان امور مالیاتی با آن مواجه است.
پرداخت نکردن مالیات معین به قصد را فرار مالیاتی می‌گویند.
فرار مالیاتی جریمه‌های بسیار فراوانی را به دنبال دارد اما متأسفانه امروزه بسیاری از افراد مرتکب فرار مالیاتی می‌شو‌ند.
در اصل هرگونه اقدامی که برای عدم پرداخت یا کمتر پرداخت کردن مالیات متعلق بر دارایی‌ها و اموال صورت بگیرد فرار مالیاتی محسوب می‌شود. ممکن است بعضی از افراد با بیشتر نشان‌دادن هزینه‌ها یا ارائه اطلاعات غیرواقعی تلاش بر نقض قوانین داشته باشند.
هر کدام از رده‌های شغلی و مالیات متعلق به آنان شاهد روش‌های جدیدی برای انجام تخلفات قانونی هستند اما با شفافیت‌هایی که در قوانین جدید انجام شده و اعمال جریمه‌های مالیاتی در صورت تخلف، تعداد فرارهای مالیاتی و عدم رعایت قوانین کاهش یافته است.

طبق قوانین تصویب شده در سال ١٣٩۴، موارد سواستفاده و تخلف به صورت زیر است:

 • تنظیم و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک با اطلاعات غیر واقعی
 • پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی و کتمان آنان
 • استفاده از افراد دیگر برای قراردادهای اقتصادی
 • جلوگیری از بررسی مدارک و اطلاعات صحیح توسط بازرسین مالیاتی
 • عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی برای ٣ سال متوالی

ضرایب جرایم مالیاتی:

در صورت عدم پرداخت مالیات در شرایط مختلف با جریمه‌های زیر مواجه‌ خواهید شد.

ماده ۱۹۰

پرداخت نکردن مالیات در زمان مقرر منجر به پرداخت جریمه برابر با نیم درصد به ازای هر ماه خواهد شد.
 شروع زمان این جریمه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت است.

ماده 192

در شرایطی که مودی مالیات به دلیل قانون مالیات های مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه شود و اقدام به درج اطلاعات غیر واقعی یا کتمان دارایی‌های خود کند مشمول جریمه غیر قابل بخشش تا ۳۰ درصد مالیات خواهد شد.

ماده ۱۹۳

مودیانی که ملزم به تنظیم و ارائه دفاتر قانونی خود و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان هستند .
اگر تا زمان تعیین شده برای این کار اقدامی نکنند، میزان 20% مالیات کل را به عنوان جریمه متحمل شوند.

ماده ۱۹۴

در صورتی که درآمد خود اظهاری مودی و درآمد مشخص شده قطعی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشند علاوه بر تعلق گرفتن جرایم مالیاتی فرد مورد نظر تا سه سال از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های قانونی منع خواهد شد.
همانطور که در مقاله نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی گفته شد برای پرداخت مالیات دو حالت خود اظهاری و علی‌الرئس وجود دارد.
حالت خود احضاری زمانی است که فرد با توجه به سود و زیان، میزان مالیات را محاسبه و اعلام می‌کند.

ماده ۱۹۵

جریمه‌های مالیاتی تقلب آخرین مدیران شرکت یا موسسه قبل از انحلال، به دلیل تسلیم نکردن اظهارنامه در زمان مقرر میزان دو درصد سرمایه پرداخت شده در زمان انحلال است.

ماده ۱۹۶

جریمه مدیران تسویه در صورت پایبند نبودن به مقررات امور مالیاتی برابر با ۲۰ درصد مالیات تعیین شده است.

ماده ۱۹۷

افرادی که مکلف به تسلیم صورت و فهرست هزینه ها یا قرارداد و مشخصات افراد دیگر هستند در صورتی که وظیفه خود را انجام ندهند و اطلاعات نادرست ارائه کنند، در مورد صورت حقوق های پرداختی معادل ۲ درصد و در مورد هزینه ها و قراردادهای پیمانکاری معادل یک درصد کل قرارداد متحمل جریمه های مالیاتی خواهند شد.

ماده ۱۹۹

فرد حقوقی یا حقیقی که بر اساس قانون مالیات‎های مستقیم مسئول کسری اتصال مالیات مودیان دیگر است، در صورت تخلف از انجام وظایف خود علاوه بر مسئولیت تضامنی با مودی مشمول جریمه ۱۰ درصدی مالیات پرداخت نشده و دو و نیم درصدی از مالیات به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود.

ماده ٢٠٠

در صورت محول کردن مسئولیت مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی انجام ندادن صحیح و به موقع از طرف آنها علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر مودی، برای مالیات تعیین شده مقدار ۲۰ درصد جریمه تعلق خواهد گرفت.

ماده ۲۰۱

اگر مودی با استناد به مدارک ترازنامه و اظهارنامه‌ای که خلاف واقع تنظیم شده اند سعی در کتمان حقیقت کند و همچنین در سه سال متوالی اقدام به تصمیم اظهارنامه نکند، علاوه بر جریمه‌های قانون مالیات‌های مستقیم از معافیت ها و بخشیدگی‌ها نیز محروم می‌شود.

ماده ۲۰۲

وزارت امور اقتصادی یا سازمان امور مالیاتی اختیار دارد تا به عنوان جریمه های مالیاتی، از خروج از کشور بدهکارانی که بدهی آنان از موارد عنوان شده بیشتر است جلوگیری کند:

 • برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه از مراجع قانونی، میزان بدهی ۲۰ درصد سرمایه ثبت شده یا مبلغ ۵ میلیارد ریال باشد.

 • برای سایر اشخاص حقوقی و حقیقی تولیدی، میزان بدهی ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده یا مبلغ ٢ میلیارد ریال باشد.

 • سایر افراد حقیقی که در موارد بالا ذکر نشدند در صورتی که برای آن از ۱۰۰ میلیون ریال بیشتر باشد.

* تبصره * در صورتی که مودی برای فرار از مالیات اقدام به نقل و انتقال اسناد به همسر و فرزندانش کند، سازمان مربوطه می‌تواند به عنوان جریمه‌های مالیاتی از طریق مراجع قضایی نسبت به باطل کردن آن اقدام کند.

ماده  ۲۱۱

هرگاه مودی پس از اعلام قطعی میزان مالیات و ابلاغ برگ اجرایی، نسبت به پرداخت آن در زمان مقرر اقدام نکند به اندازه بدهی مالیاتی و جرایم آن به اضافه ده درصد بدهی، از اموال آن توقیف خواهد شد.

ماده ۱۸۹

اگر مدارک حساب سود و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی در سه سال متوالی تایید شده باشد و مالیات متعلق در سال‌های مالی مختص خود را بدون مراجعه به هیئت حل اختلاف پرداخت کرده باشند بر خلاف اعمال جریمه های مالیاتی به میزان ۵ درصد جایزه خوش حسابی تعلق میگیرد.

ماده ۱۹۰

درصورت پرداخت مالیات قبل از سررسید به ازای هر یک از مایعات تعیین شده، جایزه خوش حسابی تعلق خواهد گرفت.

جریمه‌های مالیاتی درجه شش شامل چه مواردی است؟

بر اساس قوانین تصویب شده، جریمه‌های مالیاتی درجه شش شامل موارد زیر است که بر اساس میزان تخلف انجام شده تعیین خواهد شد.

 • حبس از شش ماه تا دوسال
 • مجازات نقدی بین دو تا هشت میلیون تومان ‌٣١ تا ٧۴ ضربه شلاق
 • محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال
 • انتشار حکم قطعی جریمه‌های مالیاتی به صورت علنی
 • ممنوعیت انجام فعالیت‌های شغلی برای اشخاص حقوقی تا ۵ سال
 • ممنوعیت دعوت عمومی افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی تا ۵ سال
 • ممنوعیت صدور بعضی از استاد تجاری برای اشخاص حقوقی تا ۵ سال

همچنین به دو نکته نیز درمورد جرایم مالیاتی توجه داشته باشید:
١) افرادیکه تخلفات مالیاتی را انجام دهند علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق، مشمول پرداخت جریمه و زبان‌های وارده به دولت و دیگر شرکت‌ها نیز هستند.
٢) حسابداران، حسابرسان و تمام کسانی که در انجام تخلف توسط مودیان با آن‌ها همکاری داشته باشند به عنوان مجرم شناخته خواهند شد و بر اساس میزان جرم مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.

بخشودگی جرایم مالیاتی چگونه است؟

امروزه دولت‌ها سعی دارند تا با اعمال سیاست‌هایی مودیان را به پرداخت مالیت‌ تشویق کنند و بخشودگی‌های مالیاتی یکی از این سیاست‌های تشویقی می‌باشد و برای اعمال این سیاست‌ها دولت‌ها هرچند وقت یکبار بخشنامه‌هایی را ابلاغ می‌نماید.
بخشودگی‌های مالیاتی به این صورت است که افرادی که در زمان معین شده اقدام به پرداخت اصل مبلغ مالیات خود کنند به عنوان افراد خوش حساب شناخته میشوند و علاوه‌بر بخشش جریمه‌های مالیاتی، مشمول طرح‌های تشویقی هم خواهند شد.

ممنون از همراهیتان.
مجموعه AccTrain  طی سالها تلاش ارائه کننده انواع نرم افزارحسابداری موجود در بازار می باشد.
مفتخریم پاسخ گوی نیاز شما باشیم .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مالیات  با ما همرا باشید.

مباحث مرتبط:

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.