تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار (نرم افزار حسابداری سپیدار)

تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار (نرم افزار حسابداری سپیدار)

در این مقاله نحوه “تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار” در نرم افزار حسابداری سپیدار را شرح می‌دهیم.

ایجاد فرم تنظیمات تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار

برای شروع تنظیمات حقوق ودستمزد، از منوی اصلی واقع در سمت راست نرم‌افزار وارد سیستم حقوق و دستمزد می‌شویم. جهت آشنایی با سایر آموزشهای سپیدار اینجا کلیک کنید.
همچنین جهت دریافت دموی رایگان نرم افزار سپیدار به اینجا مراجعه بفرمایید.

تنظیمات حقوق و دستمزد سپیدار
منوی اصلی

سپس از قسمت عملیات “تنظیمات حقوق و دستمزد” را انتخاب می‌نماییم.

تنظیمات حقوق و دستمزد سپیدار
قسمت عملیات

 فرم باز شده شامل ۸ بخش اصلی به ترتیب شامل :

 • بیمه تامین اجتماعی،
 • مالیات،
 • بیمه تکمیلی،
 • مرخصی،
 • عیدی،
 • سنوات،
 • کارکرد و
 • سایر

می‌باشد که  به توضیح چگونگی تکمیل قسمت‌های این بخش‌ها و اطلاعات لازم و مورد نیاز برای تکمیل هر بخش می‌پردازیم.

۱- بیمه تامین اجتماعی در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار

تنظیمات حقوق و دستمزد سپیدار
قسمت بیمه تامین اجتماعی

اولین قسمت فرم مربوط به اطلاعات بیمه تامیین اجتماعی می‌باشد. (دارای ۸ فیلد)

فیلد۱)

قانون به ازای هر روز سقف روزانه‌ایی برای بیمه مشخص کرده که این مبلغ متناسب با حداقل دستمزد روزانه‌ تایین شده توسط قانون ضربدرعدد۷، که در فیلد اول این قسمت درج می‌‌شود. هرساله بعد از تغییر مبلغ حداقل دستمزد روزانه با بروز رسانی سیستم این مبلغ بصورت خودکار بروز رسانی می‌شود.

فیلد۲و۳و۴و۵)

اعداد وارقام مربوط به فیلدهای نرخ بیمه کارمند، بیمه کارفرما، بیمه بیکاری و بیمه مشاغل سخت که با توجه به قوانین مشخص شده، تعیین می‌شوند در قسمت های مربوطه ثبت می‌شوند.

فیلد۶و۷و۸)

سه فیلد آخر این قسمت مربوط به حساب های معین هزینه تامین اجتماعی، تامین اجتماعی ‌پرداختنی و هزینه بیمه بیکاری می‌باشد که بابت هزینه تامین اجتماعی و هزینه بیمه بیکاری حساب معین هایی که در سند حسابداری محاسبات حقوق و دستمزد بدهکار می شوند و بابت بیمه تامین اجتماعی پرداختنی حساب معینی که در سند حسابداری حساب بستانکار هست در این قسمت انتخاب می ‌‎شوند.در اینجا هر کدام از حساب معیین هایی که مدنظر داریم را می توان از فهرست حساب های معین که قبلا در سیستم حسابداری ثبت شده اند، انتخاب نماییم یا اگر قصد تعریف حساب معین جدیدی داریم در همین قسمت می توانیم حساب معین جدید را ایجاد کنیم.

عوامل مشمول بی‌اثر

یکی از قسمت های مهم در بخش تنظیمات حقوق و دستمزد عوامل مشمول بیمه بی‌تاثیر در مزد روزانه و ماهانه هستند که در مزد روزانه و ماهانه بی تاثیرند به بیان بهتر برخی از عوامل هستند که در محاسابات شرکت کرده، مشمول بیمه نیز می‌شوند اما در مزد روزانه تاثیر گذار نیستند مانند حق خواربار،حق مسکن. اینها عوامل مشمول بیمه ایی هستند که روی مزد روزانه پرسنل تاثیر گذار نیستند. برای آنکه در دیسکت بیمه برای مبالغ مزد ماهانه و مزد روزانه شاهد ارقام و اعداد درست و صحیح باشیم باید این قسمت را تنظیم نماییم. برای اینکار با استفاده از علامت مثبت زرد رنگ ابتدا یک سطر جدید ایجاد کرده و در قسمت عنوان آن دسته از عوامل که به صورت ماهانه هستند و در مزد روزانه تاثیری ندارند را انتخاب کرده و سپس تایید می‌کنیم.

تنظیمات حقوق و دستمزد سپیدار
انتخاب یک عامل بی اثر

با این کار سیستم ابتدا مبالغ این نوع عوامل را از مزدهای روزانه جدا کرده و سپس روی دیسکت مزدهای روزانه مربوط به عوامل روزانه را نمایش می‌دهد.

۲- مالیات در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار

۲- مالیات در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار
قسمت مالیات

این بخش مربوط به اطلاعات مالیات می‌باشد.(دارای ۳فیلد)

 • عوامل حق ماموریت، بیمه تکمیلی، ودو هفتم بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند از مالیات معاف هستند. در فیلد ضریب معافیت بیمه تامین اجتماعی از مالیات که همان عدد دوهفتم می‌باشد را در این قسمت تعیین می‌کنیم که سیستم بصورت خودکار درج می‌نماید.
 • در فیلد بعد ضریب معافیت بیمه تکمیلی سهم کارمند ازمالیات باید ضریب مورد نظر تایین شود که با چه ضریبی کسر شود و بعد مالیات را محاسبه نماید.
 • در فیلد بعدی بابت حساب معین مالیات پرداختنی که در سند حسابداری محاسابات بصورت بستانکار در سند قرار می‌گیرد لازم است حساب معینی در این قسمت انتخاب شود که این حساب معین از فهرست حساب های معین از پیش تایین شده در سیستم انتخاب می‌شود. اما می‌توان در همین قسمت نیز حساب معین جدیدی را تعریف نماییم.
کارکرد قانونی بیمه و مالیات در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار
کارکرد قانونی بیمه ومالیات

در قسمت کارکرد قانونی بیمه ومالیات کارکردهای مختلفی را با ضرایبشان به ما نشان می‌دهد که متناسب با ضرایب تعیین شده توسط ما هنگام محاسبه بیمه ومالیات این کارکردها در نظر گرفته می‌شوند برای مثال زمانی که ما کارکرد روزانه را با ضریب ‌۱ در نظر می‌گیریم و کارمند ما ۳۰روز کارکرد داشته باشد پس کارکرد قانونی بیمه و مالیات کارمند ‎۳۰ روز در نظر گرفته می‌شود واگر یک روز غیب داشته باشد باتوجه به علامت  منفی این عدد تبدیل به ۲۹ می‌شود.

۳- بیمه تکمیلی در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار

۳- بیمه تکمیلی در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار
قسمت بیمه تکمیلی

این بخش بابت معرفی عوامل بیمه تکمیلی می‌باشد که مشخص نماییم کدام عامل ها مربوط به بیمه تکمیلی سهم کارمند وسهم کارفرما هستند.

۴- مرخصی در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار

۴- مرخصی در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار
قسمت مرخصی

در قسمت مرخصی می‌توانیم سقف مرخصی ماهانه را برای کارمندها مشخص نماییم. (۳ فیلد)  

 • بصورت قانونی ‌۳۰روز مرخصی در کل سال برای هر کارمند وجود دارد که این عدد به ازای هر ماه، دو روز ونصف می‌شود. باتوجه به ساعت کاری ۷ساعت و۲۰ دقیقه این زمان معادل ۲روز و ۳ ساعت و۴۰ دقیقه می‌شود که این عدد بصورت خودکار در فیلد اول سیستم ثبت می‌شود اما اگر فردی نیازبه ویرایش داشته باشد این امکان فراهم است.
 • در دو فیلد حساب معین هزینه مرخصی و حساب معین ذخیره مرخصی برای زمانی هست که می‌خواهیم بازخرید و ذخیره مرخصی انجام بدهیم که در این شرایط حساب های معین هزینه و ذخیره را نیاز داریم که از بین حساب های معین از قبل ثبت شده انتخاب کرده و یا اگر قصد تعریف حساب معین جدیدی داریم حساب را درج می‌نماییم.

در بخش پایینی فرم دو قسمت کارکردهای موثر در محاسبه مانده مرخصی و عوامل موثر درمبنای بازخرید وذخیره مرخصی قرار دارد.

۴- مرخصی در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار
کارکردهای موثر درمحاسبه مانده مرخصی

در قسمت کارکردهای موثر در محاسبه مانده مرخصی، کارکردهایی که لازم است جمع شوند و باتوجه به آنها مانده مرخصی محاسبه شود، باتوجه به ضرایبشان ثبت می‌شوند. که چه کارکردهایی با چه ضریبی در کارکرد مانده مرخصی تاثیر دارند و درنهایت مقدار کارکرد مانده مرخصی محاسبه می‌شود.

۴- مرخصی در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار
عوامل موثر درمبنای بازخرید وذخیره مرخصی

در قسمت عوامل موثر درمبنای بازخرید وذخیره مرخصی، عواملی مشخص می‌شوند که با یکدیگر جمع شوند ودرنهایت بازخرید و ذخیره مرخصی براساس مجموع این دو صورت بگیرد. برای مثال، ممکن است در مجموعه‌ایی بازخرید مرخصی فقط براساس حقوق پایه پرداخت شود و در مجموعه دیگری علاوه برحقوق پایه، حق سرپرستی و حق سنوات هم محاسبه شوند و ذخیره مرخصی و بازخرید مرخصی برایشان مشخص شود.

۴- مرخصی در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار
اضافه ویا حذف عامل

هرعاملی که قصد داشته باشید در ذخیره و بازخرید مرخصی تاثیرگذار باشند را با استفاده از مثب زرد رنگ پایین صفحه اضافه نماییم و اگر هرکدام را نخواستیم می‌توانیم با استفاده از ضبدر قرمز حذف نماییم.

۵- عیدی

عیدی سپیدار همکاران سیستم
قسمت عیدی

دربخش عیدی (۴فیلد) می‌توانیم سقف عیدی موردنظر را تعیین کنیم.همانطور که می‌دانیم عیدی دارای میزان حداقل و حداکثر به ازای هرسال است. که حداقل عیدی پرداختی به کارمندان ۲برابر حداقل دستمزد وحداکثر ۳برابر حداقل دستمزد می‌باشد که سقف عیدی مشخص شده است.

در قسمت اول در فیلد نخست:

درواقع همان عدد حداکثرعیدی می‌باشد. سالانه با تغییرحداقل حقوق توسط قانون این عدد نیز تغییر می‌یابد وتوسط خود سیستم حسابداری بروزرسانی می‌شود. اگر فردی حقوق پایه‌ای بیشتراز حداقل دستمزد داشت زمانی که برای محاسبه عیدی در عدد۳ ضرب می‌شود،چون از سقف قانونی میزان عیدی عبورمی‌کند به همین دلیل وجود این قسمت الزامی است و در نهایت حداکثر میزان عیدی برای این فرد درنظر گرفته می‌شود.

درفیلد دوم:

ضریب مبنای عیدی که در قسمت قبلی توضیح داده شد توسط قانون تعیین شده و برابر مقدار‌‌۲ می‌باشد.

در فیلد سوم:

که مربوط به معافیت مالیاتی عیدی می‌باشد،میزان معافیت عیدی توسط معافیت مالیاتی عیدی مشخص می‌شود.
اگر روش تعدیل مورد استفاده در سیستم، روش تعدیل ماهانه در سطح ماه نباشد میتوان این مقدار معافیت را متناسب با کارکرد عیدی شخص درنظرگرفت به بیان دیگر اگر فردی شش ماه در مجموعه فعال باشد درواقع عیدی شش ماه به او پرداخت می‌شود.
ومیتوان مبلغ نصف  معافیت مالیاتی عیدی را به جای مبلغ تایید شده قبلی به آن فرد پرداخت کرد درصورتی که تیک این بخش زده شده باشد.

در فیلد آخر:

برای حساب معین عیدی که در سند عیدی بدهکار می‌شود در قسمت حساب معین هزینه عیدی می‌توان حساب معین مشخص نمود که از بین فهرست حساب معین از قبل تعریف شده انتخاب می‌شود و یا درصورت نیاز به تعریف یک حساب معین جدید سیستم حسابداری سپیداراین ویژگی را دارا می‌باشد.

در قسمت پایین دو قسمت کارکردهای موثر درمحاسبه کارکرد عیدی وعوامل موثر در مبنای عیدی وجود دارد.

کارکردهای موثر در محاسبه کارکرد عیدی
کارکردهای موثر درمحاسبه کارکرد عیدی

کارکردهای موثر درمحاسبه کارکرد عیدی، عواملی هستند که ازنوع کارکردند و باتوجه به ضریبشان میزان کارکرد شخص در کل سال مشخص می‌شود.
این مقدار درعدد ‌۲ (عوامل موثر) شده و درنهایت بر۳۶۵ (تعداد روزهای سال) شده و درنهایت عیدی محاسبه می‌شود.

کارکردهای موثر در محاسبه کارکرد عیدی سپیدار همکاران سیستم
عوامل موثر در مبنای عیدی

درقسمت عوامل موثر در مبنای عیدی هم می‌توانید عواملی درنظر بگیرید که نیازداریم برای محاسبه عیدی بایکدیگر جمع شوند.
برای مثال ممکن است دریک مجموعه‌ایی عیدی تنها برمبنای حق پایه پرداخت شود و یا در مجموعه دیگری علاوه بر حق پایه، حق سرپرستی نیز درنظر گرفته شود.

۶- سنوات در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار

۶- سنوات در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار
قسمت سنوات

دربخش سنوات (۳فیلد) می‌توان اطلاعات مربوط به سنوات خدمت کارکنان را مشخص نماییم. در فیلد نخست تعداد روزهای مبنای محاسبه سنوات درهرسال مشخص می‌شود که قانون عدد ۳۰را درنظر گرفته است.

در فیلدهای بعد یعنی بابت محاسبه ذخیره وبازخرید سنوات نیاز به صدور سند حسابداری داریم که می‌توان حساب های معین هزینه و ذخیره سنوات را در این قسمت مشخص نماییم که این حساب های معین بصورت پیش فرض از حساب های معین از پیش تعیین شده انتخاب می‌شوند ویا اگر نیاز به تعریف حساب معین جدید داشتیم سیستم این قابلیت را دارا می‌باشد.

۶- سنوات در تنظیمات حقوق ودستمزد سپیدار
کارکردها و عوامل موثر

درقسمت پایینی دو قسمت کارکردهای موثردرمحاسبه روزهای سنوات وعوامل موثر درمبنای سنوات وجود دارد که همانطور که در بخش های عیدی و مرخصی که توضیح داده شد، کارکردهای موثری که درسنوات تاثیرداشتند را مشخص کزده و باتوجه به ضرایبشان با یکدیگر جمع شده و درنهایت کارکردنهایی سنوات را محاسبه کنیم. در قسمت عوامل موثرمیتوان عواملی که براساس آنها سنوات را پرداخت یا بازخرید می‌کنیم مشخص نماییم.که بازهم با استفاده ازعلامت مثبت زردرنگ وعلامت ضبدر قرمزرنگ به ترتیب می‌توان عامل جدیدی را اضافه ویا حذف نمود.

۷- کارکرد

قسمت کارکرد

بخش بعدی مربوط به اطلاعات کارکرد می‌باشد. دراین قسمت می‌توان مقدارساعت یک روزکاری که بصورت قانونی ۷ساعت و۲۰دقیقه تعزیف شده را مشخص کرد ویا مقدارآن را تغییرداد.

تقویم کاری

درقسمت تقویم کاری نیز می‌توان تعداد روزهای هرماه دریک سال مشخص ودرمجموع ساعت ودقیقه کل چقدر می‌باشد.

۸- سایر

قسمت سایر

در این بخش موارد زیر مشخص می‌شوند:

 • می‌توان مشخص نمود که مبالغ پرداختی فیش حقوقی تاچند رقم رند شوند.
 • مشخص کردن حساب معین حقوق پرداختنی که درسند حسابداری محاسبات حقوق بستانکار می‌شود.
 • انتخاب حساب معین استفاده شده بابت رند حقوق از بین فهرست حساب های معین.
 • انتخاب حساب جاری کارکنان مورد استفاده درتسویه حساب و اسناد حسابداری.
 • درصورت داشتن وام می‌توان حساب معین را مشخص کرده تا سند حسابداری درست برای حساب وام صادر شود.
 • اگربخواهیم درفیش حقوق مرخصی مانده و مرخصی رفته کارکنان  نمایش داده شود این تیک را فعال و در صورت عدم نمایش این تیک را غیرفعال می‌کنیم.
آیکون ذخیره فرم

و درانتها با استفاده از ایکون موجود در بالای صفحه فرم را ذخیره می‌کنیم.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.