تغییر تاریخ مزایده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

تغییر تاریخ مزایده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده را اعلام کرد.
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور اعلام کرد، با توجه به آگهی موردنظر برای مزایده فروش سهام گهر انرژی سیرجان و اصلاحیه مربوط به افزایش مدت زمان ارسال پاکات مزایده به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند: باتوجه به آنکه شرکت‌هایی که مایل به حضور در مزایده بوده و نسبت به اخذ مدارک مزایده اقدام کرده اند، علیرغم تمدید مدت زمان تحویل پاکات مزایده در اگهی اصلاحیه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶، اعلام داشتند که با توجه به مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده و همچنین مبلغ ثمن معامله خواهان افزایش مدت زمان تحویل پاکات به منظور اخذ ضمانتنامه و تامین ثمن معامله است؛ به همین سبب طبق تصویب هیات مدیره بنابراین شد که برگزاری مزایده فروش سهام شرکت گهر انرژی به شرح زیر تغییر یابد.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.