مفهوم تشویق‌های مالیاتی : آیا تشویق‌های مالیاتی همان معافیت مالیاتی است؟

تشویق‌های مالیاتی

مفهوم تشویق‌های مالیاتی : آیا تشویق‌های مالیاتی همان معافیت مالیاتی است؟

همانطور که حتما می‌دانید مالیات به اموال، املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد و پولی است، از درآمد یا سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که افراد موظف هستند برای تامین مخارج عمومی آن را به دولت پرداخت کنند.
علت پرداخت مالیات این است که امکانات برای رسیدن به درآمد اقتصادی از طریق دولت در اختیارجامعه قرار گرفته‌است.

تشویق‌های مالیاتی برای افرادی که صاحبان کسب‌وکار هستند دارای اهمیت بالایی است، زیرا ممکن است گاهی اوقات مالیات متعلق به صاحبان بنگاه‌های تجاری بسیار زیاد باشد که این امر باعث می‌شود افراد از پرداخت آن سرباز زنند و تمایل به عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی داشته باشند.
در چنین شرایطی است که تشویق‌های مالیاتی افراد را تشویق به پرداخت مالیات خود می کند.

در این محتوا تشویق‌های مالیاتی به عنوان ابزاری برای تشویق افراد جهت پرداخت مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مواد قانونی آن نیز طبق موارد ذکر شده در سایت سازمان امور مالیاتی کشور آورده شده است.
برای شروع بهتر است بدانیم  مالیات و تشویق‌های مالیاتی چیست و تشویق‌های مالیاتی ‌مشمول چه کسانی می‌شوند؟

مالیات چیست؟

همانطور که گفته شد، مالیات درصدی از درآمد و سود اقتصادی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی افراد است که افراد ملزم به پرداخت آن به دولت هستند. مالیات در گذشته به عنوان منبع درآمدی برای دولت محسوب می‌شد اما با پیشرفت اقتصاد کشورها ابزاری برای اجرای سیاست‌های عدالتی و کم کردن فشار برگروه‌های کم درآمد استفاده می‌شود. تمام افراد حقیقی و حقوقی دارای درآمد باید در پایان هر دوره مالی اظهارنامه مالیاتی خود را که شامل اطلاعات مالی دوره است به سازمان امور مالیاتی ارائه کند.
در مواردی ممکن است طبق صلاحدید سازمان امور مالیاتی و قانون مالیات‌های مستقیم، مودیان تحت معافیت مالیاتی قرار بگیرند.

کشورها با توجه به سیاست‌های خود سقفی از درآمدها را مشمول معافیت مالیات می‌دانند و برای بالاتر از این سقف مالیات به حساب می‌آورند.

تشویق‌های مالیاتی چیست؟

تشویق‌های مالیاتی ابزارهایی هستند که برای ایجاد انگیزه در افراد به منظور پرداخت مالیات، توسعه سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی به سرمایه‌های افراد ایجاد شده‌اند. در قانون مالیات‌های مستقیم تشویق‌هایی برای ترغیب مودیان به تنظیم و ارائه اظهارنامه در موعد مقرر، پرداخت به موقع مالیات در قالب جایزه خوش حسابی، بخشودگی جرایم مالیاتی و همچنین بهره‌مندی از معافیت پایه مالیاتی و… در نظر گرفته شده است.

تشویق‌های مالیاتی مشمول چه افرادی می شود؟

تشویق‌های مالیاتی برای اشخاص یا بنگاه‌های تجاری خاصی در نظر گرفته نشده است، بلکه تمام افراد حقیقی و حقوقی که ملزم به پرداخت مالیات هستند می‌توانند از تشویق‌های مالیاتی استفاده کنند. تفاوت تشویق‌های مالیاتی با معافیت مالیاتی در این است که معافیت مالیاتی شامل کالاها، خدمات و شرکت‌های خاصی است اما تمام مودیان مالیاتی در صورت داشتن شرایط قانونی می‌توانند مشمول استفاده از تشویق‌های مالیاتی باشند.

تفاوت معافیت مالیاتی با تشویق‌های مالیاتی چیست؟

همانطور که گفته شد تشویق‌های مالیاتی با معافیت‌های مالیاتی متفاوت است.
معافیت مالیاتی، خروج قانونی و موقت از پرداخت مالیات است که افراد تحت شرایطی می‌توانند شامل این معافیت شوند.
معافیت مالیاتی در صورتی به شما تعلق می‌گیرد که شما تکالیف قانونی خود را به صورت کامل انجام داده باشید و‌ اولین قدم برای انجام تکالیف قانونی ارائه اظهار نامه مالیاتی است و تمام مؤسسات و شرکت‌ها ملزم به داشتن اظهارنامه مالیاتی هستند.

*همچنین توجه داشته باشید که مالیات ها در کشور ایران به دو دسته مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند.

اگر مؤدی مالیات یک نفر باشد به آن مالیات مستقیم گفته می‌شود و درغیر این صورت مالیات غیر مستقیم خواهد‌بود.
معافیت‌های مالیاتی هم مانند تشویق‌های مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.
قانون مالیات‌های مستقیم دارای باب‌ها و مواد بسیاری است و بررسی همه آن‌ها بسیار زمان گیر خواهد بود، تنها کافی است بدانید که قانون مالیات‌های مستقیم قوانینی هستند مربوط به آن بخش از مالیات‌‌ها که مستقیما از درآمد افراد و ثروت افراد می‌شود.

مواد قانونی تشویق‌های مالیاتی شامل چیست؟

ماده 189

اشخاص حقیقی و حقوقی اگر طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌، دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند، علاوه بر استفاده‌ از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون، معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد ‌شد.

ماده 190

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی، قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد، موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.
پرداخت مالیات پس از آن‌ موعد، موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود.

مبدأ محاسبه جریمه درمورد مودیانی که مکلف به تسلیم ‌اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ درج شده در اظهارنامه، از تاریخ‌ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌‌التفاوت آن از تاریخ مطالبه، و درمورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصره 1

مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم ‌به موقع اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان، پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب‌ سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند طبق ماده 239 این قانون‌، هرگاه برگ ‌تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام‌ کنند، از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ‌ابلاغ برگ قطعی مالیات، نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت‌ آن اقدام نمایند از چهل درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف ‌خواهند بود.

تبصره 2

اگر فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت ‌به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال ‌تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد در ماه موضوع این‌ ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ ‌قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی ایجاد نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت بگیرد.

سخن پایانی

در پایان لطفا توجه داشته باشید اگر دسته افراد مشمول تشویق‌های مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی قرار ندارید لطفا اظهارنامه مالیاتی که یکی از مهم‌ترین موارد برای سازمان امور مالیاتی است را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تحویل دهید، زیرا در غیر این صورت ممکن است برای اشخاص حقیقی و حقوقی جریمه، ممنوع الخروج شدن، مجازات اداری و… در نظر گرفته شود.

به پایان مقاله تشویق‌های مالیاتی رسیدیم، امیدواریم این مقاله مفید واقع شده باشد.

ممنون از همراهیتان.
مجموعه AccTrain  طی سالها تلاش  ارايه کننده انواع نرم افزارحسابداری موجود در بازار می باشد،.
مفتخریم پاسخ گوی نیاز شما باشیم .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مالیات و مباحث مالی با ما همرا باشید.

مباحث مرتبط :

4 دیدگاه برای “مفهوم تشویق‌های مالیاتی : آیا تشویق‌های مالیاتی همان معافیت مالیاتی است؟

نسترن مولایی

ارسال پاسخ

جالب بود این محتواتون
خوشمان آمد ????????

دی 9, 1399 در 9:47 ب.ظ

  مریم چوپانی

  ارسال پاسخ

  ????ممنون دوست عزیز

  دی 10, 1399 در 3:31 ب.ظ

جالب بود، من فکر می کردم تشویق مالیاتی همون معافیت محسوب میشه ????

دی 9, 1399 در 9:49 ب.ظ

  مریم چوپانی

  ارسال پاسخ

  خیر متفاوتن ..ممنون از توجهتون

  دی 10, 1399 در 3:30 ب.ظ

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.