بیمه کارکنان شرکت های خصوصی

بیمه کارکنان شرکت های خصوصی

در این قسمت سعی داریم تا به بررسی مفهوم بیمه کارکنان شرکت های خصوصی بپردازیم.

لازم است تا معنی و مفهوم عناوینی را که در این بحث کاربرد دارد، از نظر سازمان تامین اجتماعی بازگو کنیم، که در بیمه کارکنان شرکت های خصوصی نقش بسزایی دارند.

کلیاتی درباره قانون کار :: وکیل اداره کار در مازندران بابل

در قانون کار به چه کسی کارگر گفته می شود؟

طبق ماده 2 قانون کار، کارگر به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق الزحمه اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

در قانون کار به چه کسی کارفرما  گفته می شود؟

طبق ماده 3 قانون کار، کارفرما نیز به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که کارگران به درخواست وی جهت دریافت حق السعی خود، کار می کنند.
به طور کلی تمامی افرادی که در اداره کارگاه نقشی موثر دارند بعنوان نماینده کارفرما معرفی می شوند.

در قانون کار کارگاه به چه محلی گفته می شود؟

کارگاه به محلی اتخاذ می شود که کارگران موظف هستند طبق درخواست کارفرما به انجام فعالیت هایی که برایشان تعریف شده در آن محل بپردازند.
این محل ها شامل موسسات صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی، ترابری، مسافربری و غیره است.

در قانون کار قرارداد کار چه تعریفی دارد؟

براساس ماده 7 قانون کار، قرارداد کار نیز به قراردادی کتبی گفته می شود که طبق آن توافقی بینه کارگر و کارفرما شکل می گیرد تا برای مدتی معین فعالیتهایی به درخواست کارفرما از طرف کارگر انجام شود.
همچنین حق السعی مربوط به امور انجام شده از طرف کارفرما پرداخته شود.

حداکثر مدت زمان قرارداد کار به چه صورت است؟

بر اساس تبصره های یک و دو از ماده ی 7 قانون کار، جهت تعیین مدت زمان قرارداد کار با دو مفهوم جنبه ی مستمر و جنبه ی غیرمستمر روبه رو هستیم:

برای فعالیت هایی که طبیعتی غیرمستمر دارند، نیز مدت قرارداد کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اما فعالیت هایی که از طبیعت مستمر برخوردار هستند، در صورتی که در قرارداد مدت زمانی قید نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

قرارداد کار چه نوع اطلاعاتی را دربر می گیرد؟

طبق ماده 10 از قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین قرارداد که باید در قرارداد مذکور قید شود، اطلاعات ذیل لازم است تا در قرارداد آورده شود:

  • نوع کار، حرفه یا وظیفه ای که کارگر موظف به انجام آن است.
  • حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
  • ساعات کاری، مرخصی ها و تعطیلات.
  • محل انجام کار یا کارگاه
  • تاریخ انعقاد قرارداد
  • مدت اعتبار قرارداد در صورتی که برای مدتی معین باشد
  • موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

در ماده 10 از قانون وزارت کار بیان می شود که:

چنانچه که قرارداد کار بصورت کتبی باشد می بایست در 4 نسخه تهیه شود.
یک نسخه به اداره کار تحویل داده می شود، یکی دیگر از نسخه ها نزد خود کارگر و نسخه دیگر نزد کارفرما و نسخه آخر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

آیا حق بیمه و هزینه بیمه برای همه مشاغل یکسان است؟

با توجه به آنکه شرکت ها در حوزه های متفاوتی فعالیت می کنند، بنابراین شغل و نوع فعالیت در میزان تشدید حوادث موثر خواهند بود؛ به همین سبب شرکت های بیمه برای هر نوع شغل و فعالیتی، سطحی از هزینه ها را تعیین نموده اند.
هر شرکت براساس نوع فعالیت خود می تواند هزینه های لازم جهت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را بپردازد تا از مزایای بیمه بهره مند شود.

مفهوم حق بیمه چیست؟

حق بیمه به وجهی گفته می شود که کارفرما بدلیل برخورداری کارمندان از مزایای بیمه از حقوقشان کسر کرده و به ادارات تامین اجتماعی می پردازند.

پرداخت حق بیمه برعهده چه کسانی است؟

بطور کلی مسئولیت پرداخت حق بیمه به کارفرما واگذار شده است، چنانچه کارفرما در پرداخت حق بیمه در زمان مقرر، کوتاهی کند ملزم به پرداخت جریمه سنگینی خواهد بود.
طبق قانون کار جریمه بصورت 2درصد ماهیانه در نظر گرفته شده است.
همچنین کارفرما موظف است تا لیستی از فهرست حقوق کارکنان به همراه حق بیمه سهم خودش و سهم کارکنان را به اداره تامین اجتماعی ارسال کند.

مزایای پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی چیست؟

پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی میتواند موجب بهره مندی از عواملی باشد:

بیمه های درمانی، حوادث، بیماری ها
کمک هزینه جهت ازدواج
کمک هزینه هنگام بارداری
دریافت هزینه هایی مثل اورتز و پروتز، سمعک، عینک طبی و ویلچر
دریافت مستمری ازکارافتادگی و بازنشستگی
دریافت بیمه بیکاری

محاسبه حق بیمه به چه صورت است؟

براساس بند1 ماده 28 قانون تامین اجتماعی حق بیمه به میزان معینی شامل 7درصد بیمه شده 20درصد کارفرما و 3درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده است.

در چه مواردی کارفرما مجاز به برداشت از حقوق کارکنان خود است؟

از آنجاییکه قانونگذاران برای دستمزد کارکنان اهمیت بسیاری قائل هستند به همین جهت تنها در موارد خاصی اجازه ی برداشت از حقوق کارکنان را داده اند که به شکل زیر است:

مواردی که براساس آرای دادگاه مجوز برداشت از حق بیمه داده شده باشد
حق بیمه و مالیات
جهت پرداخت اقساط وام های پرداختی توسط کارفرما
در صورت وقوع اشتباهی در محاسبات پرداختی به کارکنان که اضافه تر پرداخت شده است
دریافت وجوه تعهد شده کارگر بابت اجناس دریافتی از شرکت تعاونی
دریافت اجاره بها خانه سازمانی توسط کارفرما که در اختیار کارگر است

حق بیمه از چه بخش هایی از دستمزد کارکنان نباید کسر شود؟

تمام عوامل پرداختی همچون کارمزد، حقوق و مزد و هرگونه وجه و مزایای نقدی و غیرنقدی که در مقابل فعالیت های کاری به کارکنان پرداخت می شودمشمول بیمه تامین اجتماعی می شود اما:

باز خرید ایام مرخصی
حق شیر
عیدی
حق التضمین
حق همسر
خسارت اخراج و سنوات پایان کار
هزینه های ماموریتی و سفر
پاداش نهضت سواد آموزی
سنوات پایان کار
خسارت اخراج
از جمله مواردی است که شامل حق بیمه تامین اجتماعی نمی شود.

مفهوم استمرار در پرداخت چیست؟

بر اساس تعریفی که در رابطه با استمرار در پرداخت صورت گرفته دو نوع پرداخت متداول با عناوین مزایای مستمر و مزایای غیرمستمر وجود دارد.

مزایای مستمر به چه مزایایی گفته می شود؟

نمونه هایی چون حق مسکن، حق اولاد، بدی اوضاع آب و هوا، محرومی از تسهیلات زندگی، محل خدمت، نوبت کاری، ایاب و ذهاب، کشیک، اشتغال خارج از مرکز و جذب و مرزی از جمله عواملی است که معمولا در حکم حقوق به کارکنان پرداخت می شود.

مزایای غیرمستمری شامل چه مواردی می شود؟

پرداخت مزایای غیرمستمری تفاوت هایی با پرداخت مزایای مستمری دارد که به اینصورت است در پرداخت مزایای غیرمستمری روال و روند ثابتی وجود ندارد.
مواردی همچون پاداش انتهایی سال، پاداش انجام کار، عیدی، اضافه کار، بهره وری، خسارت اخراج، بازخرید خدمت، ماموریت و هزینه تهیه البسه از جمله مواردی است که هرچند ماه براساس روند کار سازمان ها پرداخت می شود.

مزایای حق بیمه تامین اجتماعی از لحاظ پرداختی به چه صورت هایی است؟

نقدی

حق ماموریت، حق اولاد و سایر مزایا که بجز موارد غیرنقدی بصورت نقدی به کارکنان پرداخت می شود.

غیرنقدی

خواربار و ارزاقی که طی مناسبت های مختلفی به کارکنان پرداخت می شود همچون ایام ماه رمضان و ایام نوروز.

بخش آموزشهای حسابداری
بخش آموزشهای مالیات
بخش آموزشهای بیمه

2 دیدگاه برای “بیمه کارکنان شرکت های خصوصی

مدیر بیمه

ارسال پاسخ

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I
have really enjoyed surfing around your blog posts.

After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

آذر 27, 1399 در 9:47 ق.ظ

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.