بررسی تراکنش های بانکی، قدمی مهم در شفاف ساختن مبادلات اقتصادی

بررسی تراکنش های بانکی و اثر آن در مالیات

بررسی تراکنش های بانکی، قدمی مهم در شفاف ساختن مبادلات اقتصادی

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین اظهار کرد:
بررسی تراکنش های بانکی ، قدمی مهم در جهت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.

سعید حوائج، مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین ضمن تاکید بر اهمیت رسیدگی به تراکنش های بانکی، در حصول درآمدهای مالیاتی گفت:

رصد تراکنش ‎های بانکی اطلاعات کافی برای تشخیص دقیق و درست میزان مالیات را در اختیار نظام مالیاتی قرار می دهد. هم چنین در جهت شفاف ساختن فعالیت های اقتصادی و مطالبه عادلانه مالیات نقش بسزایی دارد.
وی بر دقت نظر در مستندات و مدارک فعالیت مودی جهت وصول مالیات تاکید کرد و گفت: تشخیص صحیح مالیات بر اساس شواهد و قرائن، زمینه رضایت مودیان را فراهم می آورد.

حوائج در ادامه علاوه بر بررسی و تطبیق حجم ریالی گردش حساب های بانکی با سوابق مالیاتی مودیان، از اهمیت در اولویت قراردادن 50 مودی دارای بالاترین تراکنش بانکی سخن گفت. وی افزود:

تحقق درآمدهای مالیاتی هدف اصلی نظام مالیاتی است در این راستا تسریع در رسیدگی به تراکنش های بانکی می تواند در زمینه وصول عادلانه مالیات موثر واقع گردد .

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.