خرید اقساطی توسط بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی

خرید اقساطی توسط بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی

به نقل از مدیرعامل داتک:
بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی میتوانند معادل ۲۰ درصد خالص دریافتی خود را به صورت اعتبار ماهانه و ۱۲ برابر آن، اعتبار سالانه دریافت ‌کنند.
پس از خرید به مرور در ماه‌های آتی به صورت اقساط از حقوق ایشان کسر خواهد شد.
«محمدمحسن صدر» مدیرعامل شرکت‌ داتک از زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران با بیان آنکه امکان خرید اعتباری توسط بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی فراهم شده است.
همچنین بیان کرد: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که تعدادشان نزدیک به سه و نیم میلیون نفر است، می‌توانند با مراجعه به سایت CLUB.TAMIN.IR و تایید مشخصات خود، از مزایای این طرح استفاده نمایند.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.