مودیان نمونه مالیاتی چگونه انتخاب می‌شوند؟

انتخاب مودیان نمونه

مودیان نمونه مالیاتی چگونه انتخاب می‌شوند؟

فرایند انتخاب مودیان نمونه مزیتی برای مودیان خوش حساب است که با استفاده از آن می‌توانند مشمول تشویقات سازمان امور مالیاتی شوند. همانطور که در همه جوامع رایج است پرداخت مالیات برای دولت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و مالیات یکی از اصلی‌ترین منابع تامین بودجه دولت در آن‌ها به شمار می‌رود، انتخاب مودیان نمونه نیز به
صلاحدید سازمان امور مالیاتی رواج پیدا کرده و علت آن تشویق افراد به پرداخت مالیات متعلق می‌باشد.

انتخاب مودیان نمونه فرصت بسیار خوبی برای افراد پرداخت کننده مالیات محسوب می‌شود تا بتوانند از امتیازات سازمان امور مالیاتی استفاده کنند اما متاسفانه بسیاری از افراد یا چیزی از انتخاب مودیان نمونه نمی‌دانند یا اگر هم می‌دانند به آن توجهی ندارند.

در این محتوا مراحل و اقدامات لازم برای انتخاب مودیان نمونه را به عنوان یکی از امتیازات سازمان امور مالیاتی برای کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند را ذکر خواهیم کرد.

با ما همراه باشید.

در ابتدا تعریفی از مالیات، معافیت مالیاتی و همچنین مودی مالیاتی طبق محتوای معافیت مالیاتی ارائه می‌شود تا درک مفهوم انتخاب مودیان نمونه مالیاتی برای شما عزیزان آسان‌تر شود.

مالیات چیست ؟

مالیات پولی است شامل درآمدهای افراد یا سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آنان که این پول طبق قوانین حاکم بر کشورها باید توسط مردم و افراد جامعه جهت تأمین مخارج عمومی به دولت‌ها پرداخته شود. علت این پرداخت این است که ابزار و امکانات رسیدن به درآمدها و سود را دولت‌ها در اختیار مردم قرار داده‌اند، مالیات انواع مختلفی دارد و ممکن است به اشخاص، مؤسسات، اموال و دارایی و…تعلق بگیرد.
مالیات‌ها در کشور ایران به دو دسته مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند.
در صورتی که مؤدی مالیات یک نفر باشد به آن مالیات مستقیم گفته می‌شود و در غیر این صورت مالیات غیر مستقیم خواهد بود .

معافیت مالیاتی چیست ؟

معافیت مالیاتی خروج قانونی و موقت از پرداخت مالیات است که افراد تحت شرایط خاص می‌توانند شامل این معافیت شوند.
معافیت مالیاتی در صورتی به شما تعلق می‌گیرد که شما تکالیف قانونی خود را به صورت کامل انجام داده باشید و‌ اولین قدم برای انجام تکالیف قانونی اظهارنامه مالیاتی است ،که تمامی مؤسسات و شرکت‌ها ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند.

* به شخصی که باید مالیات پرداخت کند مؤدی مالیات گفته می‌شود.

مراحل انتخاب مودیان نمونه مالیاتی چیست؟

 • در مرحله اول ابلاغیه انتخاب مودیان نمونه به وسیله واحد مالیاتی دریافت و شرایط عمومی او بررسی خواهد شد.
 • اگر مودیان دارای شرایط عمومی باشند، شرایط اختصاصی آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد که در ادامه شرایط اختصاصی برای انتخاب مودیان نمونه مالیاتی ذکر خواهد شد.

شرایط اختصاصی انتخاب مودیان نمونه مالیاتی

 • ثبت‌نام در زمان معین در سامانه

1_صدور صورت‌حساب‌ طبق نمونه اعلام‌شده سازمان پرداخت مالیات و عوارض مربوط به چهار دوره آخر حداکثر تا یک ماه پس از هر دوره

2_تعیین مالیات و عوارض مربوط به چهار دوره آخر بر مبنای رسیدگی به دفتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودیان مالیاتی

* بعد از انجام بررسی‌های مذکور مودیان ممکن است ٣ رتبه از تشویق را اخذ کنند.

در مرحله بعد باید فرم‌ها و مستندات لازم تکمیل شوند و برای بررسی و انتخاب مودیان نمونه در اداره کل استان ارسال می‌شود.
در مرحله سوم بعد از بررسی تمام موارد و اطمینان حاصل از بدون کم و کاست بودن آنان، مودیانی که دارای بالاترین امتیاز هستند تعیین می‌شوند که البته صلاحیت عمومی آنان باید مجدد توسط حراست و دادستانی هم مورد تایید قرار بگیرد.
در مرحله آخر و با ارائه کارت اعتبار طلایی مودی نمونه انتخاب و از او تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

دامنه انتخاب مودیان نمونه مالیاتی چیست؟

این فرایند برای انتخاب مودیان نمونه مالیاتی مشمول تمام اشخاص حقوقی مانند مشاغل، املاک جاری و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که در سطح کشور و در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها قابل اجرا است.

معیارهای انتخاب مودیان نمونه مالیاتی چیست؟

معیارهای انتخاب مودیان نمونه مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده و برای موارد مختلف به صورت زیر می‌باشد.

* برای صاحبان مشاغل

طبق بند “الف” و “ب” ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

الف_صاحبان مشاغلی که طبق این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل قانون تجارت هستند و باید دفاتر، اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند.
ب_صاحبان مشاغلی که طبق این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند، نمونه‌های این دفاتر توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس افراد قرار می‌گیرد.
ج_صاحبان مشاغلی که در دسته مقررات بندهای الف و ب فوق نیستند باید صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را مطابق ضوابط و ‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.

* در بخش املاک جاری

اشخاصی که طبق ماده ٨٠ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را برای سال 1387 و بعد از آن در زمان معین تنظیم، به اداره امور مالیاتی ارائه کرده باشند و مالیات متعلق را هم پرداخت کرده باشند. همچنین مودیانی که اظهارنامه آنان بعد از رسیدگی مورد قبول اداره امور مالیاتی واقع شده باشد یا ارزش کاری ابراز شده آن توسط مودی بیشتر از ١۵ درصد، با ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک اختلاف نداشته باشد.

* برای بخش اشخاص حقوقی

 • تسلیم نمودن اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همراه با اظهارنامه و صورت‌حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی و پرداخت مالیات ابزاری در زمان معین شده طبق قانون برای سال 1387 و بعد از آن.
 • تایید اظهارنامه‌ها و موارد ارسال شده با شرط عدم اختلاف بیشتر از 15 درصد بین درآمد مشمول مالیات ابزاری و مالیات‌ قطعی شده
 • رعایت کردن موارد گفته شده در مواد قانونی 86، 104 و 107 قانون مالیات‌های مستقیم به صورتی که مالیات‌های تکلیفی و حقوق مطالبه و قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی بیشتر از 15 درصد با مبالغ ابزاری مودیان مالیاتی تفاوت نداشته باشد.
 • تکذیب نکردن درآمد و عدم برگ تشخیص متمم که موضوع ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم است، این امر باید برای سال 1385 و بعد از آن انجام شده باشد.

دارا بودن بیشترین مقدار سود ابزاری به فروش ابزاری در مقایسه با دیگر فعالیت‌های اقتصادی مشابه آن.

* برای بخش مالیات بر ارزش افزوده

 • ثبت‌نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده نهایتا تا پایان اولین دوره مشمولیت مودیان مالیاتی.
 • صدور صورت‌حساب‌ طبق موارد اعلام شده توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده
 • تکمیل اظهارنامه مالیاتی در هر دوره‌ی مالیاتی طبق دستورالعمل اعلام شده از سمت سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در زمان معین شده توسط سازمان امور مالیاتی
 • پرداخت کردن مالیات هر دوره نهایتا تا یک ماه پس از دوره مالیاتی
 • عدم تفاوت بین مالیات ابزاری و مالیات تشخیص داده شده بیشتر از 15 درصد
 • ارائه دفاتر و اسناد و مدارک طبق موارد ذکر شده در ماده 34 قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده برای نگهداری دفاتر قانونی از سال مالی مربوطه توسط مودیان مالیاتی
 • همچنین اگر مودیان مشمول عوارض آلایندگی شده باشند، باید اظهارنامه و عوارض متعلق را در تاریخ معین شده تسلیم و پرداخت کنند.

نتیجه گیری

در این محتوا نحوه انتخاب مودیان نمونه مالیاتی و همچنین شرایط سنجش هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار دادیم.
سازمان امور مالیاتی همواره نسبت به پرداخت به موقع مالیات‌ متعلقه تاکید دارد و بهتر است مودیان مالیاتی این تاکیدات را جدی بگیرند تا علاوه بر برخورداری از بخشودگی‌ها و معافیت‌های مالیاتی در دسته مودیان نمونه مالیاتی هم قرار بگیرید. همچنین می‌توانید هرگونه سوال، ابهام و نظرات خود را از طریق درج نظرات با ما در میان بگذارید.
در صورت علاقه به دیگر مقالات مربوط به حوزه مالیات می‌توانید از محتواهای آموزشی این بخش استفاده کنید.

به پایان مقاله انتخاب مودیان نمونه  رسیدیم، امیدواریم این مقاله مفید واقع شده باشد.

ممنون از همراهیتان.
مجموعه AccTrain  طی سالها تلاش  ارايه کننده انواع نرم افزارحسابداری موجود در بازار می باشد،.
مفتخریم پاسخ گوی نیاز شما باشیم .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مالیات و مباحث مالی با ما همرا باشید.

مباحث مرتبط :2 دیدگاه برای “مودیان نمونه مالیاتی چگونه انتخاب می‌شوند؟

امیر علی پهلوان

ارسال پاسخ

ممنون از محتوای خوبتون ????

بهمن 6, 1399 در 9:36 ب.ظ

????????????

بهمن 6, 1399 در 9:37 ب.ظ

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.