انبار گردانی و برگشت رسید انبار در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

انبار گردانی و برگشت رسید انبار در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

انبار گردانی و برگشت رسید انبار و انتقال کالا ها بین انبارها در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- برگشت رسید انبار بدون مبنا

 • در این قسمت از مقاله ی انبار گردانی و برگشت رسید انبار، با برگشت رسید انبار بدون مبنا آشنا می شویم.
 • برای ثبت برگشت رسید انبار از منوی عمودی سمت راست، تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، برگشت رسید انبار جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم برگشت رسید انبار باز می شود.
 • در صورتی که ندانیم کالایی را که قرار است برگشت دهیم مربوط به کدام رسید ورود کالا است، از روش بدون مبنا استفاده می کنیم.
شکل1- برگشت رسید انبار در انبار گردانی و برگشت رسید انبار سپیدار همکاران سیستم
شکل1- برگشت رسید انبار

الف- اطلاعات کلی

 • در بالای فرم، نوع برگشت رسید انبار را انتخاب می کنیم؛ خرید(داخلی-وارداتی)، تولید و یا سایر.
 • در فیلد انبار، از فهرست مربوطه لیست انبار های فعال را مشاهده و یکی را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد تحویل گیرنده، متناسب با نوع برگشت رسید انبار، تحویل گیرنده کالا را مشخص می کنیم.
 • فیلد حساب معین، با توجه به نوع برگشت رسید انبار به صورت اتوماتیک توسط سیستم فراخوانی می شود.
 • فیلد شماره فرم به صورت اتوماتیک توسط سیستم فراخوانی می شود.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ برگشت رسید انبار را وارد می کنیم.

ب- ورود اقلام

 • با علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • چون می خواهیم برگشت رسید انبار بدون مبنا را صادر کنیم، در ستون مبنا چیزی وارد نمی کنیم.
 • در ستون کد یا عنوان، از فهرست مربوطه کالای مورد نظر خود را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در ستون واحد اصلی، مقادیر و تعداد کالا را وارد می کنیم.
 • در ستون فی، نمی توانیم به صورت دستی قیمت کالا را وارد کنیم.
 • این فیلد توسط سیستم بعد از قیمت گذاری اسناد انبار فراخوانی می شود.
 • در ستون مبالغ مرجوعی توافقی، می توانیم مبلغ فی توافقی خود را برای هر کالا مشخص کنیم.
 • در این حالت مالیات و عوارض بر اساس این مبلغ توسط سیستم محاسبه می شود.
 • در این قسمت با کلیک راست بر روی هر کالا می توانیم مشخصات آن کالا را مشاهده کنیم.
 • در صورتی که کالاهای ما سریال داشته باشند، می توانیم با کلیک بر روی علامت بارکد آبی رنگ پایین صفحه، سریال های هر کالا را وارد کنیم.
 • در پایان کار از بالای صفحه روی آیکون ذخیره کلیک می کنیم.
 • در صورت اختلاف بین فی توافقی و فی محاسبه شده بعد از قیمت گذاری اسناد انبار، سند حسابداری این اختلاف قیمت توسط سیستم به صورت اتوماتیک صادر می شود.
 • برای صدور، ویرایش و حذف سند حسابداری حتما باید قیمت گذاری انبار انجام شود.
 • همچنین پس از قیمت گذاری اسناد انبار، از قسمت پایین همین فرم می توانیم مبالغ و مبالغ مرجوعی توافقی را مشاهده کنیم.
 • نحوه قیمت گذاری اسناد انبار را می توانید در مقاله خرید و قیمت گذاری اسناد انبار مشاهده کنید.

2- برگشت رسید انبار با مبنا

 • در این قسمت از مقاله ی انبار گردانی و برگشت رسید انبار، با برگشت رسید انبار با مبنا آشنا می شویم.
 • برای ثبت برگشت رسید انبار از منوی عمودی سمت راست، تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، برگشت رسید انبار جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم برگشت رسید انبار باز می شود.
 • در صورتی که فرم رسید انبار را صادر کرده باشیم بر مبنای این رسید می توانیم فرم برگشت رسید انبار را تکمیل کنیم.

الف- اطلاعات کلی

 • در بالای فرم، نوع برگشت رسید انبار را انتخاب می کنیم؛ خرید(داخلی-وارداتی)، تولید و یا سایر.
 • در فیلد انبار، از فهرست مربوطه لیست انبار های فعال را مشاهده و یکی را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد تحویل گیرنده، متناسب با نوع برگشت رسید انبار، تحویل گیرنده کالا را مشخص می کنیم.
 • فیلد حساب معین، با توجه به نوع برگشت رسید انبار به صورت اتوماتیک توسط سیستم فراخوانی می شود.
 • در صورت عدم تکمیل فیلد شماره، شماره فرم به صورت اتوماتیک توسط سیستم فراخوانی می شود.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ برگشت رسید انبار را وارد می کنیم.

ب- ورود اقلام

 • با علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • در ستون مبنا، در فهرست مربوطه لیست رسید انبار های مرتبط با اطلاعات کلی وارد شده در بالای همین فرم را مشاهده می کنیم.
 • با توجه به کالایی که برگشت داده شده است، از این قسمت کالای خود را انتخاب می کنیم و تایید را می زنیم.
 • همه اطلاعات ستون ها از مبنا فراخوانی می شود.
 • ما فقط می توانیم در ستون واحد اصلی مقدار یا تعداد کالا های برگشتی را کمتر کنیم.
 • زیرا ممکن است بخشی از کالا ها برگشت داده شده باشد، نه همه کالا ها.
 • با راست کلیک بر روی هر کالا می توانیم مشخصات ثبت شده آن کالا را مشاهده کنیم.
 • در صورتی که نوع برگشت رسید انبار خرید داخلی باشد، مالیات و عوارض را سیستم به طور خودکار محاسبه می کند.
 • در صورتی که کالاهای ما دارای سریال باشد، می توانیم با کلیک بر روی آیکون آبی رنگ سریال در پایین فرم، سریال هر یک از کالا ها را در سیستم وارد کنیم.

نکته: تعداد سریال ها باید با تعداد واحد اصلی برابر باشد.

ج- سایر نکات

 • در پایین فرم می توانیم موجودی کالا را در انبار انتخابی و تمامی انبار ها مشاهده کنیم.
 • در قسمت پایین فرم همچنین می توانیم مبالغ کل و مبالغ مرجوعی توافقی را مشاهده کنیم.
 • از بالای فرم با کلیک برروی آیکون ذخیره، فرم برگشت رسید انبار را ذخیره می کنیم.
 • چون فی کالا مشخص شده است، بعد از ذخیره فرم می توانیم از بالای صفحه سند حسابداری برگشت رسید انبار را نیز صادر کنیم.
 • همچنین از این قسمت امکان مشاهده، ویرایش و حذف سند حسابداری نیز وجود دارد.

توجه: هزینه های حمل و نقل در برگشت رسید انبار برای شرکت هزینه در نظر گرفته می شود.

 • از بالای فرم می توانیم از فرم برگشت از رسید انبار پرینت تهیه کنیم.

3- انتقال بین انبار

 • در این قسمت از مقاله ی انبار گردانی و برگشت رسید انبار ، با انتقال بین انبار آشنا می شویم.
 • در شرکت ها طبیعی است که به هر دلیلی کالا را از انباری به انبار دیگر انتقال بدهند.
 • برای انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر از منوی عمودی سمت راست، تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، خروج انبار جدید را انتخاب می کنیم.
انتقال بین انبار ها در انبار گردانی و برگشت رسید انبار سپیدار همکاران سیستم
شکل2- انتقال بین انبار

الف- مشخصات انبار ها

 • از بالای فرم نوع را انتقال بین انبار انتخاب می کنیم.
 • در فیلد انبار، انبار مبدا خود را از فهرست مربوطه انتخاب می کنیم.
 • در فیلد انبار مقصد، انبار مقصد کالای خود را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مربوط به انتقال بین انبار را به صورت دستی وارد کنیم.
 • همچنین در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم به طور اتوماتیک شماره ای به فرم اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ انتقال بین انبار ها را تعیین می کنیم.

ب- انتخاب اقلام

 • از قسمت وسط صفحه وارد تب اقلام می شویم.
 • با علامت + زرد رنگ، یک سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • در ستون کد کالا، فهرست کالاهای مورد نظر را مشاهده می کنیم.
 • کالایی را که می خواهیم انتقال بدهیم، انتخاب می کنیم.
 • سپس در ستون تعداد، تعداد کالای مورد نظر جهت انتقال را مشخص می کنیم.
 • در ستون حساب معین، حساب معین مربوط به این انتقال را مشخص می کنیم.
 • ستون فی را نمی توان به صورت دستی مقدار دهی کرد.
 • زیرا فی بعد از قیمت گذاری اسناد انبار مشخص می شود و به طور اتوماتیک توسط سیستم فراخوانی می شود.
 • در نهایت از بالای صفحه فرم را ذخیره می کنیم.
 • در این فرایند فقط خروج از انبار مبدا صورت گرفته است ولی هنوز کالا به انبار مقصد وارد نشده است.

ج- ورود کالا به انبار مقصد

 • برای ورود کالا به انبار مقصد دو راه وجود دارد:
 • ابتدا از منوی عمودی سمت راست، تنظیمات را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، تنظیمات را انتخاب می کنیم.
 • وارد تب تامین کنندگان و انبار می شود.
 • در قسمت پایین فرم گزینه مربوط به “صدور خودکار رسید انتقال بین انبار” را فعال می کنیم.
 • با این کار بلافاصله بعد از ذخیره ی فرم خروج از انبار، کالا به انبار مقصد انتقال داده می شود.
 • در روش دوم، از بالای فرم روی آیکون “صدور و مشاهده رسید انتقال بین انبار” کلیک می کنیم.
 • تاریخ رسید را مشخص و تایید می کنیم.
 • فرم رسید انبار باز شده است؛ پس از کنترل و بررسی آن را ذخیره می کنیم.
 • حال کالا از انبار مبدا خارج و به انبار مقصد وارد شده است.

4- انبار گردانی کالا ها

 • در این قسمت از مقاله ی انبار گردانی و برگشت رسید انبار ، با تعیین کالاهایی که در انبار گردانی شرکت می کنند آشنا می شویم.
 • برای انجام این کار از منوی عمودی سمت راست، تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، انبار گردانی جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به انبار گردانی باز می شود.
انبار گردانی انبار گردانی و برگشت رسید انبار سپیدار همکاران سیستم
شکل3- انبار گردانی

الف- ورود اطلاعات کلی

 • در این فرم، در فیلد انبار، انباری که قرار است انبار گردانی شود را مشخص می کنیم.
 • در فیلد مسئول انبار گردانی، مسئولی که قرار است انبار گردانی را انجام دهد انتخاب می کنیم.
 • در این قسمت فقط طرف حساب هایی که در سیستم تعریف کرده ایم، مشاهده می کنیم.
 • بعلاوه می توانیم با کلیک راست بر روی همین صفحه و انتخاب گزینه طرف حساب جدید، طرف حساب جدید در سیستم تعریف کنیم.
 • در فیلد تاریخ انبار گردانی، تاریخی است که قرار است شمارش در آن روز انجام شود.

توجه: تا قبل روز انبار گردانی باید قیمت گذاری اسناد انبار را انجام داده باشیم و تمامی اسناد را ثبت کنیم.

توجه: تاریخ انبار گردانی نمی تواند آخرین روز سال مالی باشد.

 • در فیلد حداقل موجودی کالا، مشخص می کنیم که کالاهایی که بیشتر از یک مقدار مشخص موجودی دارند را انبار گردانی و شمارش کنیم.
 • در صورت وارد کردن عدد در این فیلد، در تب اقلام از قسمت پایین فرم، روی ایکون سبز رنگ “انتخاب بر اساس حداقل موجودی” کلیک می کنیم.
 • در این حالت فقط کالا هایی به ما نمایش داده می شود که حداقل موجودی را داشته باشند.
 • در صورتی که نخواهیم از حداقل موجودی استفاده کنیم؛ می توانیم با کلیک بر روی علامت + زرد رنگ پایین صفحه سطر جدید ایجاد کنیم.
 • سپس از ستون کد کالا، کالا های مورد نظر خود را انتخاب کنیم.

ب- صدور تگ انبار گردانی

 • از بالای فرم روی آیکون “صدور تک” کلیک می کنیم.
 • برای پرینت از تگ و تحویل به انبار دار از بالای فرم روی آیکون پرینتر کلیک می کنیم.
 • اولین گزینه که “تگ انبار گردانی” است را انتخاب می کنیم.
 • در صفحه باز شده، اطلاعات مورد نظر خود را انتخاب و تایید می کنیم تا تگ انبار گردانی صادر شود.
 • بعد از صدور تگ، می توانیم سایر اطلاعات انبار گردانی را وارد کنیم.

ج- درج تعداد واقعی کالا

 • زمانی که مسئول انبار گردانی شمارش کالا ها را به صورت کامل انجام داد و موجودی هر کالا را به درستی در انبار ثبت کرد.
 • می توانیم در ستون تعداد واحد اصلی، مقدار کالای شمارش شده را وارد کنیم.
 • پس از ورود تعداد تمام کالا ها از بالای صفحه روی تیک سبز رنگ “تایید شمارش” کلیک می کنیم.
 • برای ویرایش تعداد کالا ها از بالای صفحه روی علامت قرمز رنگ “برگشت از تایید” کلیک می کنیم.
 • سپس اصلاحات لازم را در ستون تعداد وارد می کنیم.
 • در نهایت هم از بالای صفحه تایید شمارش را انتخاب می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم انبار گردانی را ذخیره می کنیم.

د- صدور سند کسری و اضافی انبار

 • بعد از شمارش کالا های انبار و وارد کردن تعداد در فرم انبار گردانی می توانیم سند کسر و اضافی انبار را صادر کنیم.
 • حالت اول- موجودی نرم افزار و انبار گردانی با هم برابر است و مغایرتی بین آن ها وجود ندارد.
 • در این حالت سند کسر یا اضافی صادر نمی شود.
 • حالت دوم- موجودی انبار گردانی بیشتر از موجودی نرم افزار است.
 • برای رفع این مغایرت سیستم به طور اتوماتیک یک سند از نوع سایر صادر می کند و موجودی کالا را افزایش می دهد.
 • حالت سوم- موجودی انبار گردانی کمتر از موجودی نرم افزار است.
 • بنابراین سیستم به طور اتوماتیک یک خروج انبار از نوع سایر ثبت می کند و موجودی کالا را افزایش می دهد.
 • پس از ثبت این اسناد موجودی کالا در نرم افزار و انبار با هم برابر خواهد شد.
 • برای صدور این اسناد از بالای صفحه روی آیکون “صدور/مشاهده سند اضافی(کسری)” کلیک می کنیم.
 • سپس حساب معین مربوطه را انتخاب و تایید می کنیم.
 • و سیستم به طور اتوماتیک یک رسید انبار از نوع سایر برای ما باز می کند و موجودی کالا در انبار و نرم افزار را با هم مساوی می کند.
 • در نهایت از بالای صفحه و کلیک روی آیکون “پرینتر” و انتخاب گزینه “کسر و اضافات انبار گردانی” می توانیم گزارشات مربوط به انبار گردانی را مشاهده کنیم.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.