اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد(2)

اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد(2)

ورود اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد از مهم ترین قسمت های نرم افزار است که در ادامه به توضیح در مورد ان می پردازیم.جهت دریافت دموی رایگان نرم افزار سپیدار به اینجا مراجعه بفرمایید.

9- ثبت قرارداد حقوق و دستمزد کارمند ها

در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد به توضیحاتی در مورد ثبت قرارداد حقوق و دستمزد کارمندان می پردازیم.

 • ثبت قرارداد هر کارمند در یک مجموعه از مهم ترین قسمت های سیستم حقوق و دستمزد است.
 • در این مقاله به شرح ادامه اطلاعات پایه­ ی سیستم حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری سپیدار می پردازیم.
 • برای ثبت قرارداد در این نرم افزار از منوی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، قرارداد جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به قرار داد جدید باز می شود که شامل بخش های مختلفی است.
ثبت قرار داد در ورود اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد سپیدار
شکل1-ثبت قراداد

الف- تب اطلاعات اصلی

 • در فیلد نام کارمند تمام طرف حساب هایی را که از قبل در سیستم به عنوان کارمند تعریف کرده باشیم، می توانیم انتخاب کنیم.
 • در فیلد بعدی، نوع قرارداد را انتخاب می کنیم.
 • از نوع استخدام برای کارمندهایی استفاده می کنیم که برای اولین بار در مجموعه با ما همکاری می کنند.
 • از نوع اصلاح قرار داد برای کارمند هایی استفاده می کنیم که نیاز به تغییرات جزئی در قرارداد آن ها داریم.
 • در قسمت شماره، سیستم به طور خودکار بعد از ذخیره فرم عددی را برای قرارداد در نظر می گیرد.
 •  فیلد بعدی مربوط به تاریخ صدور و تاریخ اعتبار است.
 • در واقع این تاریخ ها بازه زمانی است که محاسبات مربوط به قرارداد در آن انجام می گیرد.
 • فیلد تاریخ پایان خدمت برای کارمندانی است که به هر دلیلی ترک خدمت کرده باشند.
 • وارد کردن این تاریخ تا زمانی که شخص از مجموعه خارج نشده باشد، ضروری نیست.

ب- اطلاعات استخدامی

در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد به ورود اطلاعات استخدامی می پردازیم.

 • فیلد تاریخ استخدام را متناسب با زمانی که فرد وارد مجموعه شده است انتخاب می کنیم.
 • در فیلد نوع استخدام؛ قراردادی، رسمی، روز مزد، شرکتی و… را با توجه به کارمند وارد می کنیم.
 • در فیلد محل خدمت، محل خدمت کارمند را از فهرست روبرویش انتخاب و یا در صورت نیاز تعریف می کنیم.
 • در فیلد مرکز هزینه، مشخص می کنیم که هزینه های کارمند را به کدام مرکز هزینه ربط دهیم.
 • برای این کار از فهرست روبروی این فیلد مرکز هزینه را انتخاب و در صورت عدم وجود آن را تعریف می کنیم.
 • در فیلد شغل، از فهرست موجود شغل کارمند را انتخاب و یا در صورت نیاز شغل جدید تعریف می کنیم.

ج- تب حقوق و مزایای ثابت

 • در این قسمت باید عواملی که شرکت با کارمند به عنوان مزایای ثابت پرداخت کرده است، مشخص شود.
 • برای این کار به کمک علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید اضافه می کنیم.
 • همه عواملی که در قسمت عوامل آن ها را فعال کرده باشیم در این قسمت به ما نمایش داده می شود.
 • با انتخاب و تایید هر یک می توان آن ها را به قسمت حقوق و مزایای ثابت اضافه کرد.
 • بعد از اضافه شدن هر یک از این عوامل باید مبلغ آن ها را مشخص کنیم.

د- تب سایر منابع

 • در این قسمت می توانیم کسورات حقوق کارمند را انتخاب کرده و مبلغ آن ها را مشخص کنیم.

ه- تب سایر اطلاعات

در این قسمت از مقاله اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد به سایر اطلاعاتی که باید در سیستم وارد کنیم می پردازیم:

 • در این تب می توانیم اطلاعات مربوط به گروه مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی را وارد کنیم.
 • گروه و حوزه مالیاتی را با توجه به جدول مالیاتی که قبلا در سیستم تعریف کرده ایم، وارد می کنیم.
 • مبلغ قسط وام مسکن معاف از مالیات را نیز باید در فیلد مربوطه در همین قسمت وارد کنیم.
 • در قسمت بیمه تامین اجتماعی در صورتی که شخص بیمه تامین اجتماعی باشد، باید اطلاعات را وارد کنیم.
 • گزینه های مربوط به مشاغل سخت و معافیت های بیمه ای مختلف را با توجه به شرایط کارمند، تیک می زنیم.
 • در قسمت بیمه تکمیلی، در صورتی که فرد دارای بیمه تکمیلی باشد باید شعبه مربوطه را از فهرست انتخاب و تایید کنیم.

و- تب شرح

 • در صورتی که شرح و نکته خاصی برای قرارداد یک کارمند درنظر داشته باشیم، در این قسمت تایپ می کنیم.
 • در نهایت از قسمت بالای صفحه فرم را ذخیره می کنیم.
 • برای پرینت گرفتن قرارداد و یا قراداد کار از قسمت بالای صفحه روی آیکون پرینتر کلیک می کنیم.
 • همچنین با کپی گرفتن از قرارداد، نیاز نیست برای یک کارمند جدید همه اطلاعات را مجدد وارد کنیم.

10- اطلاعات استقرار کارمند ها

در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد به شرح کاملی بر اطلاعات استقرار کارمند ها می پردازیم:

 • در ادامه این مقاله به نحوه ثبت اطلاعات استقرار در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، اطلاعات استقرار جدید را انتخاب می کنیم.
 • در فرم باز شده باید اطلاعات خواسته شده را وارد کنیم؛ در ادامه به طور کامل به شرح فیلد های این فرم می پردازیم.
 • در فیلد ماه استقرار، تاریخی را وارد می کنیم که از آن جا به بعد محاسبات را سیستم انجام دهد و ما اطلاعات قبل از این ماه را نداریم.
 • برای حالتی که قبل از خرید نرم افزار حسابداری سپیدار، حقوق و دستمزد کارمندان را به صورت دستی پرداخت کرده ایم.
 • در فیلد کارمند، تمام کارمندانی که برای آن ها قرارداد تعریف شده است نمایش داده می شود.
 • از فهرست روبروی این فیلد کارمند یا کارمندان مورد نظر را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در قسمت حقوق لازم است جمع روزهای کاری، درآمد مشمول مالیات، مالیات پرداخت شده و مبلغ روند پرداخت نشده را وارد کنیم.
 • توجه شود که این مبالغ مربوط به روز اول همان سال تا تاریخ ماه استقرار سیستم است.
 • یعنی نباید مجموع روز ها، درآمد مشمول مالیات و مالیات سال های قبل کارمند را وارد کنیم؛ فقط همان سال جاری کافیست.
 • در قسمت سنوات اطلاعات مربوط به سنوات کارمند را وارد می کنیم.
 • فیلد تاریخ مبنا در واقع همان تاریخی است که از آن به بعد به کارمند سنوات تعلق می گیرد.
 • روز ها و ذخیره سنوات خدمت را نیز باید در فیلد های بعدی این قسمت وارد کنیم.
 • در قسمت عیدی، کارکرد عیدی هر کارمند را بر اساس روز وارد می کنیم.
 • در نهایت در قسمت مانده مرخصی، مانده مرخصی کارمند را در موقع استقرار سیستم ثبت می کنیم.
 • این مقدار بر اساس روز/ساعت/دقیقه در سیستم ثبت می شود.
 • در نهایت بعد از ثبت اطلاعات فرم استقرار را ذخیره می کنیم.

11- تقسیط وام پرسنلی

 • در این بخش با نحوه ثبت تقسیط وام پرسنلی کارمندان در ورود اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.

الف- اطلاعات کلی وام و کارمند

 • برای این کار ابتدا از منوی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • و در قسمت عملیات، گزینه تقسیط وام های پرسنلی جدید را کلیک می کنیم.
 • در فرم باز شده نیاز است اطلاعاتی در مورد وام را وارد کنیم که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم.
تقسیط وام پرسنلی در نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم
شکل2-تقسیط وام پرسنلی
 • فیلد شماره، این قسمت با توجه به روش های شماره گذاری که از قبل انتخاب کرده ایم، به صورت خودکار یا دستی تکمیل می شود.
 • در صورتی که نوع شماره گذاری در قسمت روش های شماره گذاری در حالت خودکار تنظیم شده باشد، این فیلد غیر فعال می باشد.
 • در صورتی که این آیتم فعال باشد، می توانیم به صورت دستی به آن شماره ای را اختصاص دهیم.
 • نکته قابل توجه این است که حتی در حالت دستی، در صورت عدم درج شماره و ذخیره فرم سیستم به صورت خودکار به آن شماره اختصاص می دهد.
 • در فیلد نوع وام باید مشخص کنیم که وام ما در کدام دسته قرار دارد.
 • با توجه به موضوع مقاله باید نوع وام را، وام کارمندی انتخاب کنیم.
 • در فیلد مربوط به، می توانیم انواع وام هایی که در سیستم تعریف کرده ایم را مشاهده و تایید کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، می توانیم لیست تمامی پرسنلی که معرفی کرده ایم را مشاهده کنیم.
 • نام هر یک از پرسنل که وام گرفته اند را می توانیم از فهرست انتخاب و تایید کنیم.
 • در فیلد ارز، ارز مبادلاتی خود را انتخاب می کنیم؛ که ب طور معمول ریال انتخاب می شود.
 • در قسمت سمت چپ فرم، فیلد های مربوط به تقسیط وام را مشاهده می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، زمان شروع عملیات تقسیط را وارد می کنیم.
 • در فیلد بعدی مبلغ اصلی وام را وارد می کنیم.
 • مبلغ بهره، کل و مانده را سیستم به صورت خودکار هنگام پرداخت اقساط مشخص می کند و این فیلد ها برای ما غیر فعال است.
 • در فیلد های نهایی باید حساب معین بهره و معین جریمه را به سیستم معرفی کنیم.

ب- ایجاد اقساط

در ادامه مقاله ی اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد به توضیح در مورد ایجاد اقساط می پردازیم.

 • در مرحله ی بعد از قسمت پایین فرم(+ زرد رنگ) برای وارد کردن اقساط، سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • راه کار بهتر برای تقسیط وام، استفاده از گزینه ایجاد اقساط از پایین فرم باز شده است.
 • پس از کلیک بر روی ایجاد اقساط، فرم جدید برای مان با ز می شود که مبلغ اصلی وام را مطابق آن چه در فرم قبلی وارد کرده ایم، آورده است.
 • در این فرم مدت، تعداد و بهره اقساط را مشخص می کنیم.
 • نوع بهره می تواند ماهیانه یا سالانه باشد و مقدار آن ر می توانیم به صورت دستی در فیلد مربوطه وارد کنیم.
 • همچنین در فیلد بعدی می توانیم مبلغ هر قسط به اندازه دلخواه خود رند کنیم.
 • همچنین می توانیم نرخ جریمه را در صورت وجود به صورت دستی در فیلد مربوطه وارد کنیم.
 • در قسمت سمت چپ فرم، تاریخ شروع اقساط را مشخص می کنیم.
 • همچنین می توانیم مشخص کنیم که مانده به قسط اول یا قسط آخر انتقال داده شود.
 • در نهایت با کلیک بر روی گزینه محاسبه می توانیم از قسمت پایین همین فرم، نتایج را مشاهده کنیم.
 • برای ثبت اطلاعات گزینه تایید را می زنیم و می توانیم تمامی اقساط را در صفحه اقساط مشاهده کنیم.
 • همه ی اقساطی که در لیست به ما نمایش داده شده است، در حالت تسویه نشده قرار دارد.
 • در صورتی که به هر دلیلی بخواهیم وضعیت آن ها را به تسویه شده تغییر دهیم، پس از انتخاب قسط دلخواه از پایین فرم گزینه تسویه دستی را کلیک می کنیم.
 • پس از انتخاب این مورد، صفحه تسویه دستی باز می شود.
 • در این صفحه باید تاریخ تسویه و توضیحات مربوطه را وارد و در نهایت تایید کنیم.
 • در صورتی که نیاز به برگرداندن یک قسط به حالت تسویه نشده باشد؛ با انتخاب آن قسط از پایین فرم گزینه بازگشت تسویه را کلیک می کنیم.

توجه: سیستم حقوق و دستمزد به صورت خودکار مبلغ قسط را از حقوق کارمندان کم می کند.

12- ورود اطلاعات پایه ماهانه هر کارمند

در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد به توضیحاتی در مورد ورود اطلاعات کارمندان به سیستم می پردازیم.

 • در این قسمت از مقاله با نحوه ثبت ورود اطلاعات ماهانه مربوط به حقوق و دستمزد آشنا می شویم.
 • ابتدا از منوی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، اطلاعات ماهانه را انتخاب می کنیم.
 • در فرم باز شده، ابتدا ماه مورد نظر برای ثبت اطلاعات را وارد می کنیم روی نمایش کارمندان کلیک می کنیم.
 • توجه: راهنمای رنگ ها در قسمت پایین فرم قرار گرفته است.
 • برای ثبت اطلاعات در هر یک از فیلد ها اطلاعات را وارد می کنیم.
 • فرمت هر یک از فیلد ها با دیگری متفاوت است و با قرار دادن موس روی علامت ؟ کنار فیلد، فرمت آن فیلد به ما نمایش داده می شود.
 • در نهایت می توانیم از قسمت بالای صفحه، فرم را ذخیره کنیم.
 • گزینه دریافت اطلاعات در بالای صفحه برای حالتی است که اطلاعات کارمندان را به صورت فایل متنی در اختیار داریم.
 • در صفحه دریافت اطلاعات، ستون های فایل اکسل را به ترتیب وارد کرده می کنیم.
 • سپس از فیلد انتخاب فایل، فایل اکسل اطلاعات کارمندان را در سیستم وارد می کنیم.

13- تنظیم عوامل موثر بر حقوق کارمندان

 • در آخرین مورد از تنظیمات اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار به تنظیم عوامل پرداخته ایم.
تنظیم عوامل در ورود اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد سپیدار
شکل3-تنظیم عوامل
 • برای این کار ابتدا از منوی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، تنظیم عامل را انتخاب می کنیم.
 • در فرم باز شده با کلیک بر روی هر یک از عوامل می توانیم فرمول محاسبه آن را در بالای فرم مشاهده کنیم.
 • در ستون هایی که در این فرم وجود دارد، اولین بخش مربوط به اطلاعات عامل(عنوان، طبقه و نوع) است.
 • ستون های بعد مربوط به اطلاعات بیمه و مالیات است که عوامل مشمول در این ستون ها دارای تیک فعال می باشند.
 • ستون بعدی تمام عوامل قراردادی که در سیستم فعال هستند را نمایش می دهد؛ که از این ستون در فرمول ها استفاده می شود.
 • ستون بعدی مربوط به کار کرد های موثر در سیستم می باشد و در فرمول از آن ها استفاده می کنیم.
 • در این قسمت می توان مبنای محاسبه برای هر عامل را مشخص کرد.(روزانه، ساعتی و درصد/عدد)
 • در ستون سایر نیز سایر اطلاعات مربوط به فرمول ها در محاسبه ی هر یک از عوامل را مشخص می کنیم.
 • در نهایت با تنظیم فرمول همه عوامل، از بالای صفحه فرم را ذخیره می کنیم.

در این مقاله ائامه توضیحات مربوط به اطلاعات پایه سیستم حقوق و دستمزد به صورت جامع و کامل مرور شد.

ادامه مطالب مربوط به آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم را از اینجا بخوانید.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.