اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار همکاران سیستم

اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار همکاران سیستم

در این مقاله با اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم آشنا می شویم.

ابتدا تنظیمات نرم افزار سفارش گیری و پخش را بررسی می کنیم سپس در مورد تعریف واسط، منطقه و مسیر، خط فروش کالا، سقف سفارش کالا، علت عدم ثبت فعالیت، علت برگشت کالا، برنامه سفارش گیری، وسیله حمل و محدودیت نوع فروش توضیحات لازم را ارائه می دهیم.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

ادامه مطالب مربوط به سیستم سفارش گیری و پخش را در ممقالات دیگری شرح می دهیم.

1- تنظیمات نرم افزار سفارش گیری و پخش

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با نحوه انجام تنظیمات نرم افزار سفارش گیری و پخش آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد تنظیمات می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات وارد منوی تنظیمات می شویم.
 • وارد تب سفارش گیری و پخش می شویم.
 • در صورتی که بخواهیم کنترل درخواست فروش مطابق برنامه سفارش گیری انجام شود، تیک این قسمت را می زنیم.
 • در فیلد واحد وزن و حجم، واحد وزن و حجمی که قرار است ماشین های حمل کالا با آن واحد بررسی و کنترل شوند را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد معین اسناد انبار توزیع گرم، حساب معین مربوطه را انتخاب می کنیم.
 • اگر از کدینگ پیش فرض نرم افزار حسابداری سپیدار استفاده کرده باشیم، این آیتم توسط سیستم فراخوانی می شود.
 • در نهایت از پایین صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

2- تعریف واسط

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با تعریف واسط(طرف حساب) آشنا می شویم.
 • در سیستم توزیع و پخش برای واسط نقش قائل می شویم؛ به همین خاطر باید آن را تعریف کنیم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد شرکت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات وارد طرف حساب جدید می شویم.
 • فرم مربوط به تعریف طرف حساب باز می شود.
 • اطلاعات شناسایی طرف حساب را در فیلد های بالای فرم وارد می کنیم.
 • از قسمت پایین فرم تیک “واسط” را فعال می کنیم.
 • در نهایت فرم را از بالای صفحه ذخیره می کنیم.

3- منطقه و مسیر

منطقه و مسیر در اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار همکاران سیستم
شکل1- منطقه و مسیر
 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با تعریف منطقه و مسیر در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • برای شفاف و بهینه کردن توزیع و پخش کالا در نرم افزار حسابداری سپیدار به تعریف منطقه و مسیر می پردازیم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات وارد منطقه و مسیر می شویم.
 • فرم مربوط به منطقه و مسیر باز می شود.
 • در این فرم می توان از درختواره سمت راست، به صورت شاخه ای منطقه و مسیر جدید تعریف کرد.
 • با راست کلیک کردن روی هر شاخه و انتخاب گزینه “جدید” می توانیم برای هر منطقه، زیرشاخه تعریف کنیم.
 • فرم مربوط به تعریف منطقه جدید باز می شود.
 • در تعریف منطقه کافیست در فیلد های مربوطه کد و عنوان منطقه را وارد کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه روی آیکون ذخیره کلیک کنیم.
 • برای تعریف مسیر جدید که زیر شاخه منطقه است، روی  منطقه مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه “جدید” را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به مسیر باز می شود.
 • در قسمت بالای فرم، کد و عنوان مسیر را در فیلد های مربوطه وارد می کنیم.
 • به کمک علامت + زرد رنگ پایین فرم، یک سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • مشتریان خود را در این سطر ها بر اساس منطقه و مسیر وارد می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

4- خط فروش کالا

خط فروش کالا در اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار همکاران سیستم
شکل2- خط فروش کالا
 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با تعریف لاین فروش کالا های مختلف در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، خط فروش کالا را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به خط فروش کالا باز می شود.
 • در فیلد کد، کد خط فروش را وارد می کینم.
 • در فیلد عنوان، عنوان خط فروش کالا را مشخص می کنیم.
 • در مرحله بعد باید مشخص کنیم که چه کالا هایی در خط فروش تعریف شده توسط ما قرار می گیرند.
 • برای این کار وارد تب کالا می شویم و با علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • سپس از ستون کد، کالا های مورد نظر خود را انتخاب می کنیم.
 • سپس وارد تب واسطه/فروشنده می شویم.
 • به کمک علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • واسطه ها و فروشنده هایی که می توانند محصولات این خط فروش را بفروشند، در این قسمت وارد می کنیم.

5- سقف سفارش کالا

سقف سفارش کالا در اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار همکاران سیستم
شکل3- سقف سفارش کالا
 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با تعریف سقف سفارش کالا در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • در صورتی که محدودیتی برای فروش همه یا بعضی از کالا ها داریم باید این محدودیت ها را برای ویزیتور ها تعریف کنیم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، سقف سفارش کالا را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به سقف سفارش کالا باز می شود.
 • ابتدا کد و عنوان را در فیلد های بالای صفحه وارد می کنیم.
 • در فیلد های تاریخ، تاریخ شروع و پایان این محدودیت ها را وارد می کنیم.
 • در فیلد نوع کنترل، نوع کنترل را انتخاب می کنیم.(دوره ای / روزانه)
 • سپس در تب کالا، به کمک علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • در ستون کد، کالاهایی که می خواهیم برای آن ها محدودیت فروش در نظر بگیریم، وارد می کنیم.
 • سپس در تب واسطه/فروشنده، به کمک علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • فروشنده هایی که قرار است محدودیت فروش برای کالای انتخاب شده را داشته باشند، در این قسمت وارد می کنیم.
 • در ستون مقدار واحد اصلی، تعداد محدودیت کالا را برای واسط/فروشنده مربوطه را وارد می کنیم.
 • این مقدار می تواند برای فروشنده/واسط های مختلف متفاوت باشد.

6- علت عدم ثبات فعالیت

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با علت عدم ثبت فعالیت در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • در صورتی که بازاریاب یا ویزیتور ما نتواند طبق برنامه سفارش گیری انجام دهد، باید علت عدم ثبت سفارش را ثبت کند.
 • سرپرست فروش می تواند از گزارشات این قسمت برای تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های بهتر و دقیق تر استفاده کند.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، علت عدم انجام فعالیت جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به علت عدم انجام فعالیت جدید باز می شود.
 • در فیلد عنوان، علت های مختلفی که برای عدم انجام فعالیت در نظر گرفته ایم را ثبت کنیم.
 • به تعداد نامحدود می توانیم علت عدم انجام فعالیت در نرم افزار ثبت کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

7- علت برگشت کالا

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با علت برگشت در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • در صورتی که یک مشتری کل یا بخشی از سفارش خود را از توزیع کننده تحویل نگیرد، توزیع کننده باید علت عدم دریافت را در سیستم ثبت کند.
 • سرپرست فروش می تواند از گزارشات این قسمت برای تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های بهتر و دقیق تر استفاده کند.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، علت برگشت کالای جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به علت برگشت کالای جدید باز می شود.
 • در فیلد عنوانف علت های مختلفی که برای برگشت کالا در نظر گرفته ایم را ثبت کنیم.
 • به تعداد نامحدود می توانیم علت برگشت کالا در نرم افزار ثبت کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

8- برنامه سفارش گیری

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با برنامه سفارش گیری در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • یکی از فعالیت های مهم شرکت های توزیع و پخش، برنامه ریزی برای ثبت سفارش و ارائه محصولات به مشتریان است.
 • این کار ممکن است به صورت دوره ای، روزانه، ماهانه و حتی سالانه انجام شود.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، برنامه سفارش گیری را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به برنامه سفارش گیری باز می شود.
 • در این فرم برنامه سفارش گیری همه ویزیتور ها در هفته جاری قابل مشاهده است.
 • برنامه شفارش گیری را می توان برای یک ویزیتور یا مسیر خاص فیلتر کرد.
 • در این فرم می توانیم به صورت دستی برای هر بازاریاب برنامه سفارش گیری تعریف کنیم.
 • با کلیک بر روی علامت + زرد رنگ بالای صفحه، برای هر ویزیتور به صورت دستی و تک تک برنامه بازاریابی تعریف می کنیم.
 • همچنین امکان تعریف برنامه سفارش گیری به صورت اتوماتیک برای هر ویزیتور نیز فراهم است.
 • برای این کار روی علامت + مشکی رنگ بالای صفحه کلیک می کنیم.
 • فرم مربوط به برنامه ریزی اتوماتیک باز می شود.
 • در فیلد های تاریخ، تاریخ شروع و پایان برنامه ریزی را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد واسط/فروشنده، فروشنده مربوطه را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد مسیر، مسیری که که قرار است ویزیتور کالا را ویزیت کند، مشخص می کنیم.
 • در مرحله بعد مشخص می کنیم که برنامه به صورت “روزانه” باشد یا “هفتگی”.
 • در نهایت مشخص می کنیم که هر چند روز/هفته یک بار این برنامه ریزی تکرار شود.
 • در صورت انتخاب برنامه هفتگی، روز هایی که باید ویزیتور به مسیر مورد نظر مراجعه کند را نیز مشخص می کنیم.

9- وسیله حمل

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با تعریف وسیله حمل در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، وسیله حمل را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به وسیله حمل باز می شود.
 • در فیلد عنوان، از فهرست مربوطه وسیله حمل کالا را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد شماره پلاک، شماره پلاکک انتظامی خودرو را وارد می کنیم.
 • در فیلد واسط/راننده می توانیم نام راننده را وارد کنیم.(در صورت ثابت بودن راننده ماشین در همه زمان ها)
 • در فیلد شماره گواهینامه، می توانیم شماره گواهینامه راننده مورد نظر را وارد کنیم.(اختیاری)
 • در فیلد های حداقل/حداکثر ظرفیت حجمی/وزنی، می توانیم حجم و وزن ماشین را وارد نرم افزار کنیم.(اختیاری)
 • وارد کردن داده ها دراین قسمت باعث می شود در صورت رعایت نشدن حداقل و حداکثر وزن/حجم نرم افزار به ما تذکر بدهد.
 • در نهایت فرم را از بالای صفحه ذخیره می کنیم.

10- محدودیت نوع فروش

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با محدودیت نوع فروش در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • در صورتی که بخواهیم نوع های فروش مختلف توسط همه ویزیتور ها قابل مشاهده نباشد، باید برای ویزیتور ها محدودیت نوع فروش تعریف کنیم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، محدودیت نوع فروش جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به محدودیت نوع فروش باز می شود.
 • در این فرم ابتدا مشخص می کنیم برای کدام واسط/ویزیتور می خواهیم محدودیت تعریف کنیم.
 • سپس در تب نوع فروش، به کمک علامت + زرد رنگ سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • در ستون کد، انواع فروشی که می خواهیم واسط مشاهده کند را انتخاب و تایید می کنیم.
 • سپس از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.
 • با این کار واسط/ویزیتور در موبایل یا سیستم خود فقط انواع فروشی را می بیند که ما در این قسمت وارد کرده ایم.

4 دیدگاه برای “اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار همکاران سیستم

Yay google is my king aided me to find this outstanding website !. Alphonse Michie

اردیبهشت 7, 1401 در 6:15 ق.ظ

Awesome article post. Really looking forward to read more. Awesome. Byron Hewell

خرداد 9, 1401 در 9:52 ق.ظ

  مسعود تباک

  ارسال پاسخ

  Thank you, our team will provide more complete information on such articles.

  خرداد 28, 1401 در 3:11 ق.ظ

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.