آموزش حسابداریسپیدار همکاران سیستمنرم افزار حسابداری

اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار همکاران سیستم

در این مقاله با اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم آشنا می شویم.

ابتدا تنظیمات نرم افزار سفارش گیری و پخش را بررسی می کنیم سپس در مورد تعریف واسط، منطقه و مسیر، خط فروش کالا، سقف سفارش کالا، علت عدم ثبت فعالیت، علت برگشت کالا، برنامه سفارش گیری، وسیله حمل و محدودیت نوع فروش توضیحات لازم را ارائه می دهیم.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

ادامه مطالب مربوط به سیستم سفارش گیری و پخش را در ممقالات دیگری شرح می دهیم.

1- تنظیمات نرم افزار سفارش گیری و پخش

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با نحوه انجام تنظیمات نرم افزار سفارش گیری و پخش آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد تنظیمات می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات وارد منوی تنظیمات می شویم.
 • وارد تب سفارش گیری و پخش می شویم.
 • در صورتی که بخواهیم کنترل درخواست فروش مطابق برنامه سفارش گیری انجام شود، تیک این قسمت را می زنیم.
 • در فیلد واحد وزن و حجم، واحد وزن و حجمی که قرار است ماشین های حمل کالا با آن واحد بررسی و کنترل شوند را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد معین اسناد انبار توزیع گرم، حساب معین مربوطه را انتخاب می کنیم.
 • اگر از کدینگ پیش فرض نرم افزار حسابداری سپیدار استفاده کرده باشیم، این آیتم توسط سیستم فراخوانی می شود.
 • در نهایت از پایین صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

2- تعریف واسط

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با تعریف واسط(طرف حساب) آشنا می شویم.
 • در سیستم توزیع و پخش برای واسط نقش قائل می شویم؛ به همین خاطر باید آن را تعریف کنیم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد شرکت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات وارد طرف حساب جدید می شویم.
 • فرم مربوط به تعریف طرف حساب باز می شود.
 • اطلاعات شناسایی طرف حساب را در فیلد های بالای فرم وارد می کنیم.
 • از قسمت پایین فرم تیک “واسط” را فعال می کنیم.
 • در نهایت فرم را از بالای صفحه ذخیره می کنیم.

3- منطقه و مسیر

منطقه و مسیر در اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار همکاران سیستم
شکل1- منطقه و مسیر
 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با تعریف منطقه و مسیر در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • برای شفاف و بهینه کردن توزیع و پخش کالا در نرم افزار حسابداری سپیدار به تعریف منطقه و مسیر می پردازیم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات وارد منطقه و مسیر می شویم.
 • فرم مربوط به منطقه و مسیر باز می شود.
 • در این فرم می توان از درختواره سمت راست، به صورت شاخه ای منطقه و مسیر جدید تعریف کرد.
 • با راست کلیک کردن روی هر شاخه و انتخاب گزینه “جدید” می توانیم برای هر منطقه، زیرشاخه تعریف کنیم.
 • فرم مربوط به تعریف منطقه جدید باز می شود.
 • در تعریف منطقه کافیست در فیلد های مربوطه کد و عنوان منطقه را وارد کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه روی آیکون ذخیره کلیک کنیم.
 • برای تعریف مسیر جدید که زیر شاخه منطقه است، روی  منطقه مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه “جدید” را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به مسیر باز می شود.
 • در قسمت بالای فرم، کد و عنوان مسیر را در فیلد های مربوطه وارد می کنیم.
 • به کمک علامت + زرد رنگ پایین فرم، یک سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • مشتریان خود را در این سطر ها بر اساس منطقه و مسیر وارد می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

4- خط فروش کالا

خط فروش کالا در اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار همکاران سیستم
شکل2- خط فروش کالا
 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با تعریف لاین فروش کالا های مختلف در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، خط فروش کالا را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به خط فروش کالا باز می شود.
 • در فیلد کد، کد خط فروش را وارد می کینم.
 • در فیلد عنوان، عنوان خط فروش کالا را مشخص می کنیم.
 • در مرحله بعد باید مشخص کنیم که چه کالا هایی در خط فروش تعریف شده توسط ما قرار می گیرند.
 • برای این کار وارد تب کالا می شویم و با علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • سپس از ستون کد، کالا های مورد نظر خود را انتخاب می کنیم.
 • سپس وارد تب واسطه/فروشنده می شویم.
 • به کمک علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • واسطه ها و فروشنده هایی که می توانند محصولات این خط فروش را بفروشند، در این قسمت وارد می کنیم.

5- سقف سفارش کالا

سقف سفارش کالا در اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار همکاران سیستم
شکل3- سقف سفارش کالا
 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با تعریف سقف سفارش کالا در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • در صورتی که محدودیتی برای فروش همه یا بعضی از کالا ها داریم باید این محدودیت ها را برای ویزیتور ها تعریف کنیم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، سقف سفارش کالا را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به سقف سفارش کالا باز می شود.
 • ابتدا کد و عنوان را در فیلد های بالای صفحه وارد می کنیم.
 • در فیلد های تاریخ، تاریخ شروع و پایان این محدودیت ها را وارد می کنیم.
 • در فیلد نوع کنترل، نوع کنترل را انتخاب می کنیم.(دوره ای / روزانه)
 • سپس در تب کالا، به کمک علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • در ستون کد، کالاهایی که می خواهیم برای آن ها محدودیت فروش در نظر بگیریم، وارد می کنیم.
 • سپس در تب واسطه/فروشنده، به کمک علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • فروشنده هایی که قرار است محدودیت فروش برای کالای انتخاب شده را داشته باشند، در این قسمت وارد می کنیم.
 • در ستون مقدار واحد اصلی، تعداد محدودیت کالا را برای واسط/فروشنده مربوطه را وارد می کنیم.
 • این مقدار می تواند برای فروشنده/واسط های مختلف متفاوت باشد.

6- علت عدم ثبات فعالیت

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با علت عدم ثبت فعالیت در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • در صورتی که بازاریاب یا ویزیتور ما نتواند طبق برنامه سفارش گیری انجام دهد، باید علت عدم ثبت سفارش را ثبت کند.
 • سرپرست فروش می تواند از گزارشات این قسمت برای تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های بهتر و دقیق تر استفاده کند.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، علت عدم انجام فعالیت جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به علت عدم انجام فعالیت جدید باز می شود.
 • در فیلد عنوان، علت های مختلفی که برای عدم انجام فعالیت در نظر گرفته ایم را ثبت کنیم.
 • به تعداد نامحدود می توانیم علت عدم انجام فعالیت در نرم افزار ثبت کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

7- علت برگشت کالا

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با علت برگشت در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • در صورتی که یک مشتری کل یا بخشی از سفارش خود را از توزیع کننده تحویل نگیرد، توزیع کننده باید علت عدم دریافت را در سیستم ثبت کند.
 • سرپرست فروش می تواند از گزارشات این قسمت برای تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های بهتر و دقیق تر استفاده کند.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، علت برگشت کالای جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به علت برگشت کالای جدید باز می شود.
 • در فیلد عنوانف علت های مختلفی که برای برگشت کالا در نظر گرفته ایم را ثبت کنیم.
 • به تعداد نامحدود می توانیم علت برگشت کالا در نرم افزار ثبت کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

8- برنامه سفارش گیری

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با برنامه سفارش گیری در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • یکی از فعالیت های مهم شرکت های توزیع و پخش، برنامه ریزی برای ثبت سفارش و ارائه محصولات به مشتریان است.
 • این کار ممکن است به صورت دوره ای، روزانه، ماهانه و حتی سالانه انجام شود.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، برنامه سفارش گیری را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به برنامه سفارش گیری باز می شود.
 • در این فرم برنامه سفارش گیری همه ویزیتور ها در هفته جاری قابل مشاهده است.
 • برنامه شفارش گیری را می توان برای یک ویزیتور یا مسیر خاص فیلتر کرد.
 • در این فرم می توانیم به صورت دستی برای هر بازاریاب برنامه سفارش گیری تعریف کنیم.
 • با کلیک بر روی علامت + زرد رنگ بالای صفحه، برای هر ویزیتور به صورت دستی و تک تک برنامه بازاریابی تعریف می کنیم.
 • همچنین امکان تعریف برنامه سفارش گیری به صورت اتوماتیک برای هر ویزیتور نیز فراهم است.
 • برای این کار روی علامت + مشکی رنگ بالای صفحه کلیک می کنیم.
 • فرم مربوط به برنامه ریزی اتوماتیک باز می شود.
 • در فیلد های تاریخ، تاریخ شروع و پایان برنامه ریزی را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد واسط/فروشنده، فروشنده مربوطه را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد مسیر، مسیری که که قرار است ویزیتور کالا را ویزیت کند، مشخص می کنیم.
 • در مرحله بعد مشخص می کنیم که برنامه به صورت “روزانه” باشد یا “هفتگی”.
 • در نهایت مشخص می کنیم که هر چند روز/هفته یک بار این برنامه ریزی تکرار شود.
 • در صورت انتخاب برنامه هفتگی، روز هایی که باید ویزیتور به مسیر مورد نظر مراجعه کند را نیز مشخص می کنیم.

9- وسیله حمل

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با تعریف وسیله حمل در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، وسیله حمل را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به وسیله حمل باز می شود.
 • در فیلد عنوان، از فهرست مربوطه وسیله حمل کالا را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد شماره پلاک، شماره پلاکک انتظامی خودرو را وارد می کنیم.
 • در فیلد واسط/راننده می توانیم نام راننده را وارد کنیم.(در صورت ثابت بودن راننده ماشین در همه زمان ها)
 • در فیلد شماره گواهینامه، می توانیم شماره گواهینامه راننده مورد نظر را وارد کنیم.(اختیاری)
 • در فیلد های حداقل/حداکثر ظرفیت حجمی/وزنی، می توانیم حجم و وزن ماشین را وارد نرم افزار کنیم.(اختیاری)
 • وارد کردن داده ها دراین قسمت باعث می شود در صورت رعایت نشدن حداقل و حداکثر وزن/حجم نرم افزار به ما تذکر بدهد.
 • در نهایت فرم را از بالای صفحه ذخیره می کنیم.

10- محدودیت نوع فروش

 • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم سفارش گیری و پخش سپیدار با محدودیت نوع فروش در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • در صورتی که بخواهیم نوع های فروش مختلف توسط همه ویزیتور ها قابل مشاهده نباشد، باید برای ویزیتور ها محدودیت نوع فروش تعریف کنیم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم سفارش گیری و پخش می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، محدودیت نوع فروش جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به محدودیت نوع فروش باز می شود.
 • در این فرم ابتدا مشخص می کنیم برای کدام واسط/ویزیتور می خواهیم محدودیت تعریف کنیم.
 • سپس در تب نوع فروش، به کمک علامت + زرد رنگ سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • در ستون کد، انواع فروشی که می خواهیم واسط مشاهده کند را انتخاب و تایید می کنیم.
 • سپس از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.
 • با این کار واسط/ویزیتور در موبایل یا سیستم خود فقط انواع فروشی را می بیند که ما در این قسمت وارد کرده ایم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا