از درآمد مشمول مالیات چه چیزی کسر می‌شود؟

درآمد مشمول مالیات

از درآمد مشمول مالیات چه چیزی کسر می‌شود؟

تازه های درآمد مشمول مالیات :

طبق بخشنامه مالیاتی تاریخ ١۴/۵/١٣٩٨ اگر کارفرمایان یا کسانی که حقوق پرداخت می‌کنند، برای پرسنل خود با موسسات بیمه ایرانی عقد قرارداد انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تکمیلی را انجام دهند، ماهیانه سهم حق بیمه حقوق‌بگیر را از حقوق او کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان هم اقدام نمایند.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالیات،  با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.