آموزش نرم افزار هلو (بخش چهارم): گزارشات

آموزش نرم افزار هلو (بخش چهارم): گزارشات

مقدمه

در بخش های گذشته آموزش نرم افزار هلو با ثبت عملیات اول دوره، عملیات مرتبط به کالا، اطلاعات پایه و عملیات مالی آشنا شدیم. در این پست تلاش داریم تا شما را با نحوه گزارش گیری از بخش های مختلف آشنا کنیم. با سایت ما همراه باشید.

نرم افزار هلو
نرم افزار هلو

گزارشات

گزارش گیری یکی از مهم ترین بخش های حسابداری واحدهای تجاری است و در تصمیم گیری های مدیریتی تاثیر مهمی دارد. در نرم افزار هلو امکان گزارش گیری با شروط خاص از تمامی بخش های نرم افزار قرار گرفته است،که از سربرگ گزارشات قابل دسترسی است.

گزارشات ، نرم افزار هلو
گزارشات

گزارشات عمومی

در این بخش امکان دسترسی سریع به برخی اطلاعات و گزارشات کلی قرار دارد.
با کلیک بر روی این گزینه پنجره زیر باز می شود. در این پنجره ابتدا باید از بین سه سربرگ “گزارشات تحلیلی”،”لیست طرف حساب ها و سرفصل ها” و “لیست چک ها و موجودی ها”، یکی را انتخاب کنید.

گزارشات عمومی ، نرم افزار هلو
گزارشات عمومی

گزارشات تحلیلی

در این سربرگ ابتدا باید نوع گزارش مورد نظرتان را انتخاب کنید.

  • لیست کالاهای فروش نرفته: در این بخش می توانید لیست کالاهای فروش نرفته و موجود در انبار را مشاهده کنید.
    همچنین در صورت نیاز می توانید شروط مورد نظرتان را اعمال کنید.
کالاهای فروش نرفته ، گزارشات ، نرم افزار هلو
کالاهای فروش نرفته
  • ليست بدهكاران با آخرين تاريخ ثبت سند براي آنها: با استفاده از این گزینه می توانید ليست بدهكاران با آخرين تاريخ ثبت
    سند براي آنها را مشاهده کنید. همچنین در صورت نیاز می توانید شروط مورد نظرتان را اعمال کنید.
بدهکاران ، گزارشات ، نرم افزار هلو
بدهکاران
  • ليست بدهكاران با تاريخ آخرين فاكتور: با استفاده از این گزینه می توانید لیست بدهکاران را مشاهده کنید.
    در این بخش ابتدا باید نوع فاکتور مورد نظر را انتخاب کنید و سپس بر روی گزینه گزارش تحلیلی کلیک کنید. همچنین در صورت نیاز می توانید شروط مورد نظرتان را اعمال کنید.
آخرین فاکتور بدهکاران ، گزارشات ، نرم افزار هلو
آخرین فاکتور بدهکاران

لیست طرف حساب ها و سرفصل ها

در اين سربرگ و در قسمت ليست بدهكاران و بستانكاران ، ابتدا باید نوع گزارش را از بين سه گزينه ليست بدهكاران، ليست بستانكاران يا ليست كليه افراد مشخص نماييد. در صورت انتخاب گزينه انتخاب شرط، گزينه هاي مبلغ بدهكاري، منطقه خاص، مانده طرف حساب به تفکيک واسطه و  شرط تاريخ فعال مي گردند که با انتخاب هريک مي توانيد گزارش دلخواه را تهيه نماييد.

در همين فرم در صورتي كه بخواهيد از گردش و مانده حسابهاي اشخاص، بانک و صندوق گزارش تهيه نماييد، مي توانيد از گزینه هاي معين اشخاص، معين صندوق و ريزعملكرد بانك استفاده نماييد.

طرف حساب ها و سرفصل ها ، گزارشات ، نرم افزار هلو
طرف حساب ها و سرفصل ها

لیست چک ها و موجودی ها

این سربرگ خود به دو بخش جداگانه تقسیم شده است:
در بخش نمایش لیست چک ها مي توانيد به روشهاي مختلف از اطلاعات مربوط به چکهاي پرداخت يا دريافت شده، وصول شده
يا نشده همه اشخاص يا شخص خاصي گزارش تهيه نماييد.
در قسمت نمايش موجودي انبار‌ نيز مي توانيد از موجودي كل انبار تا آن تاريخ، موجودي اول دوره انبار و اطلاعات تعدادي و ريالي
کالاي مورد نظر پس از تعيين شرط، گزارش تهيه نماييد.

چک ها و موجودی ها ، گزارشات ، نرم افزار هلو
چک ها و موجودی ها

گزارشات آماری

از این گزینه جهت مشاهده اطلاعات آماری به صورت کلی یا تفکیک شده استفاده می شود. با کلیک بر روی این گزینه، پنجره زیر باز می شود. اگر قصد دارید کلیه گزارشات مربوطه را مشاهده کنید می توانید بر روی گزینه تایید کلیک کنید اما اگر گروه اصلی یا تاریخ
خاصی موردنظر شماست، می توانید از گزینه های موجود در این پنجره استفاده کنید.

گزارشات آماری ، نرم افزار هلو
گزارشات آماری

پس از کلیک بر روی گزینه تایید پنجره زیر باز می شود که در هر سربرگ آن گزارش مربوط به بخش موردنظر و همچنین گزینه هایی برای مشاهده اطلاعات خاص قرار دارد. برای مثال در سربرگ کالا می توانید از بین گزینه هایی مثل کالا با بیشترین فروش، کالا با
بیشترین خرید، کالا با بیشترین سود و … یکی را انتخاب کنید تا گزارش کالای مربوطه را مشاهده کنید.

گزارشات آماری ، نرم افزار هلو
گزارشات آماری

گزارشات نموداری

در این بخش امکان دسترسی به گزارشات در قالب نمودار وجود دارد. با کلیک بر روی این گزینه پنجره زیر باز می شود که به 3 سربرگ
تقسیم شده است.

گزارشات نموداری ، نرم افزار هلو
گزارشات نموداری

فروش کالاها

در این سربرگ می توانید در مورد فروش کالاها گزارشاتی را تهیه کنید. ابتدا باید نوع گزارش موردنظر را از بین گزینه های مشخص شده انتخاب کرده و سپس بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید.
همچنین گزینه هایی برای اعمال شروط موردنظر وجود دارند که در تصویر مشخص شده اند.

فروش کالاها ، گزارشات ، نرم افزار هلو
فروش کالاها

نوسانات قیمت

در این سربرگ گزینه هایی جهت گزارش گیری از نوسانات قیمتی کالاها قرار گرفته است. در هر بخش با انتخاب نوع گزارش موردنظر از بین گزینه های مشخص شده و کلیک بر روی گزینه تهیه گزارش، گزارش موردنظر نمایش داده می شود. در این بخش نیز گزینه هایی برای اعمال شروط موردنظر شما مانند نوسانات قیمتی ماهانه و سالانه یک کالا یا میزان مبادلات سالانه یک طرف حساب،
قرار گرفته است.

نوسانات قیمت ، گزارشات ، نرم افزار هلو
نوسانات قیمت

جمع چک ها

با استفاده از این بخش می توانید به گزارشات نموداری مربوط به چک ها و اسناد بانکی دسترسی داشته باشید. در این بخش با
انتخاب هر یک از گزینه ها و کلیک بر روی گزینه تهیه گزارش، می توانید گزارش موردنظر را مشاهده کنید.

جمع چک ها ، گزارشات ، نرم افزار هلو
جمع چک ها

مرور حساب ها

با استفاده از این گزینه می توانید تمامی حساب های موجود را مشاهده و مرور کنید. پس از کلیک بر روی این گزینه پنجره زیر باز می شود. در این پنجره حساب های کل را مشاهده می کنید که می توانید با کلیک بر روی هر حساب، حساب های معین زیرمجموعه آن
حساب کل را مشاهده کنید.

مرور حساب ها ، گزارشات ، نرم افزار هلو
مرور حساب ها

برای مثال با کلیک بر روی حساب هزینه ها پنجره زیر باز می شود که در آن حساب های معین را مشاهده می کنید. همچنین با کلیک بر روی حساب های موجود در این پنجره می توانید حساب های تفصیلی زیرمجموعه هر حساب معین و یا سند های مربوط به
حساب معین (در صورت موجود نبودن حساب تفصیلی) را مشاهده کنید.

مرور حساب ها ، گزارشات ، نرم افزار هلو
مرور حساب ها

گزارشات تجمیعی

در این بخش به گزارشات تجمیعی دسترسی دارید. چندین گزینه زیرمجموعه این بخش هستند که در بخش های بعدی نیز وجود
دارند و توضیح داده می شوند بنابراین از این بخش عبور می کنیم.

حسابداری

یکی از مهم ترین و پرکاربردترین بخش های گزارشات، بخش حسابداری است. در این بخش به انواع گزارشات در مورد کالاها، طرف حساب ها، اقساط، اسناد و همچنین ترازنامه و صورت سود و زیان دسترسی دارید، که در ادامه توضیح داده می شوند.

دفتر روزنامه

اولین گزینه در بخش حسابداری، دفتر روزنامه است. با استفاده از این گزینه می توانید گزارشات مربوط به دفتر روزنامه را مشاهده
کنید. پس از کلیک بر روی این گزینه، پنجره زیر باز می شود.

در بخش بالایی این پنجره می توانید شکل نمایش گزارش دفتر روزنامه را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.
در بخش بعدی می توانید نحوه نمایش اسناد را از بین گزینه های موجود مشخص کنید.
در بخش پایینی این پنجره می توانید شروط موردنظرتان را اعمال کنید. با انتخاب گزینه نمایش کل دفتر روزنامه، هیچ شرطی اعمال نمی شود
اما با انتخاب سایر گزینه ها می توانید شروط تاریخ و شماره سند را فعال کنید.

پس از وارد کردن اطلاعات دلخواه، جهت مشاهده گزارش دفتر روزنامه، بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید.

دفتر روزنامه ، گزارشات ، نرم افزار هلو
دفتر روزنامه

دفاتر کل/معین/تفصیلی

با کلیک بر روی این گزینه پنجره زیر باز می شود. این پنجره به سه سربرگ دفتر کل، دفتر معین و دفتر تفصیلی تقسیم بندی شده است که انتخاب هر سربرگ و می توانید از آن دفتر گزارش تهیه کنید. در هر یک از این سربرگ ها ابتدا باید سرفصل موردنظر خود را
انتخاب کنید.

سپس می توانید نحوه نمایش گزارش را از بین گزینه های قسمت دوم انتخاب کنید. در بخش پایینی این پنجره می توانید شروط
موردنظرتان را اعمال کنید که نحوه عمل گزینه های آن مانند پنجره دفتر روزنامه است.
پس از وارد کردن اطلاعات دلخواه، جهت مشاهده گزارش دفتر کل، بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید. همچنین با كليك بر روي
گزینه صورت مغايرت مي توانيد مغايرت هاي ايجاد شده را مشاهده نماييد.

 دفاتر کل/معین/تفصیلی ، گزارشات ، نرم افزار هلو
دفاتر کل/معین/تفصیلی

معین اشخاص

با استفاده از این گزینه می توانید به گزارش معین اشخاص دسترسی پیدا کنید. اکثر گزینه های این پنجره مانند گزینه های پنجرۀ
دفاتر کل/معین/تفصیلی است، بنابراین از توضیح آن ها صرف نظر می کنیم و فقط به توضیح موارد جدید می پردازیم.

با انتخاب گزینه نمايش مبلغ خالص فاكتور بدون تخفيف می توانید مبالغ فاکتورهای اشخاص را بدون محاسبه تخفیف مشاهده کنید. گزینه بعدی گزينۀ نمايش معين همراه كالا و اسناد است که اگر انتخاب نشود، در گزارش، فقط شرح، مبالغ بدهكار، بستانكار و مانده
حساب نمايش داده مي شوند و با انتخاب آن 4 گزينه مشخص شده در صفحه ظاهر مي گردد.

معین اشخاص ، گزارشات ، نرم افزار هلو
معین اشخاص

معین اشخاص (طراحی شده)

با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز می شود. در این پنجره ابتدا باید نام طرف حساب را انتخاب کنید. سپس می توانید شروط موردنظر را وارد کنید. با انتخاب گزینه مرتب سازی بر اساس، می توانید ترتیب نمایش گزارش را مشخص کنید.
پس از اعمال تغییرات موردنظر جهت مشاهده گزارش بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید.

معین اشخاص ، گزارشات ، نرم افزار هلو
معین اشخاص

معین صندوق

در اين پنجره مي توانيد از گردش و مانده حساب صندوق، گزارش تهيه نماييد. ابتدا باید سرفصل موردنظر را انتخاب کنید. عملكرد سایر گزينه هاي اين فرم مانند فرم گزارش دفاتر كل/ معين/ تفصيلي می باشد، بنابراین از توضیح آن ها صرف نظر می کنیم.
پس از اعمال تغییرات موردنظر جهت مشاهده گزارش بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید.

معین صندوق ، گزارشات ، نرم افزار هلو
معین صندوق

گروه حساب

با استفاده از این گزینه می توانید گزارش حسابداري بر اساس گروه ها را مشاهده کنید. در اين فرم ابتدا در قسمت انتخاب گروه حساب، گروه حسابي كه مي خواهيد از آن گزارش تهيه نماييد را انتخاب و سپس از گزينه هاي موجود در فرم به منظور اعمال شروط
استفاده نماييد.

گروه حساب ، گزارشات ، نرم افزار هلو
گروه حساب

ریز عملکرد بانک

در اين پنجره مي توانيد از گردش و مانده حساب های بانکی گزارش تهيه نماييد. ابتدا باید سرفصل موردنظر را انتخاب کنید. عملكرد سایر گزينه هاي اين فرم مانند فرم گزارش دفاتر كل/ معين/ تفصيلي مي باشد بنابراین از توضیح آن ها صرف نظر می کنیم.

ریز عملکرد بانک ، گزارشات ، نرم افزار هلو
ریز عملکرد بانک

گزارش سرفصل ها و خلاصه وضعیت دفتری

خروجی این دو گزینه تقریبا یکسان است. با استفاده از این دو گزینه می توانید از تمامی حساب های یک سرفصل خاص گزارش تهیه
کنید و مانده آن ها را مشاهده کنید.

نمایش سود

از این گزینه برای نمایش سود استفاده می شود. این بخش خود به سه گزینه تقسیم می شود. با استفاده از گزینه میزان کل سود، می توانید گزارش کل سود را تهیه کنید. با استفاده از دو گزینه بعدی یعنی “سود تا تاریخ خاص” و “سود از تاریخ تا تاریخ” می توانید
سود یک دوره خاص را مشاهده کنید.

نمایش سود
نمایش سود

گزارش اسناد

گزارش اسناد به صورت معمولی

براي گزارش گیری از اسناد صادره به صورت فرم چاپي می توانید از اين گزينه استفاده کنید. در اين پنجره مي توانيد از شروط مختلفي
براي نمايش اسناد دلخواه و چاپ آن ها استفاده نماييد.

گزارش اسناد
گزارش اسناد

گزارش اسناد به صورت ستونی

براي گزارش گیری از اسناد صادره به صورت فرم ليستي می توانید از اين گزينه استفاده کنید. در اين پنجره مي توانيد از شروط مختلف براي تهيه گزارش استفاده کنید اما چون گزارش به صورت ليستي از اطلاعات اسناد نمايش داده مي شود، می توانيد همه ي اطلاعات را کنار هم مشاهده نماييد. در صورت نياز به چاپ هرکدام از اسناد مي توانيد روي سطر مورد نظر کليک راست کرده و گزينه
نمايش سند را انتخاب نماييد.

گزارش اسناد
گزارش اسناد

ضمائم اسناد

با استفاده از اين گزينه مي توانيد از چك هاي ضميمه اسناد و نوع فاکتور مربوط به آن سند گزارش تهيه نماييد. برای مشاهده
گزارش، پس از انتخاب شروط موردنظر، بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید.

ضمائم اسناد
ضمائم اسناد

نمایش سند و ضمائم

با استفاده از این گزینه می توانید گزارش یک فاکتور یا سند را به همراه ضمائم آن مشاهده کنید. در پنجره باز شده می توانید شماره و
نوع فاکتور و یا شماره سند موردنظر را وارد کنید و سپس بر روی گزینه تایید کلیک کنید.

نمایش سند و ضمائم
نمایش سند و ضمائم

گزارش مرکز هزینه و درآمد

با استفاده از این گزینه ها می توانید از مراکز هزینه و درآمد گزارش گیری کنید. در پنجره باز شده ابتدا نوع گزارش را از بین گزینه های “گزارش سرجمع اسناد مرتبط با یک مرکز هزینه (درآمد)” و “گزارش سر جمع مرکز هزینه (درآمد) مرتبط با یک سرفصل” انتخاب
کرده و سپس بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید.

مراکز هزینه و درآمد
مراکز هزینه و درآمد

تراز آزمایشی

با استفاده از این گزینه می توانید تراز آزمایشی واحد تجاری را تهیه کنید. در پنجره باز شده ابتدا نوع تراز مورد نظر را از بین سربرگ ها انتخاب کنید. در تراز دوستوني فقط مانده حساب، در تراز چهارستوني گردش عمليات همراه با مانده حساب، در تراز شش ستوني مانده ابتداي دوره، گردش عمليات طي دوره و گردش تا پايان دوره و در تراز هشت ستوني مانده ابتداي دوره، گردش عمليات
طي دوره، گردش تا پايان دوره و مانده پايان دوره سرفصل هاي انتخاب شده نمايش داده مي شود.

پس از انتخاب شروط موردنظر بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید.

تراز آزمایشی
تراز آزمایشی

بدهکاران هر روز

با انتخاب اين گزينه و پس از تعيين شروط موردنظر در پنجره باز شده و تأييد آن، مي توان از بدهکاران پايان هر روز گزارش تهيه
نمود.

بدهکاران هر روز
بدهکاران هر روز

نمایش ترازنامه

از این بخش برای نمایش ترازنامه واحد تجاری استفاده می شود. در این بخش دو گزینه زیر قرار دارند.

کل ترازنامه

با کلیک بر روی این گزینه کل ترازنامه واحد تجاری نمایش داده می شود.

ترازنامه تا تاریخ خاص

پس از کلیک بر روی این گزینه، در پنجره باز شده تاریخ موردنظر را وارد کرده و سپس بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید تا ترازنامه
تا آن تاریخ نمایش داده شود.

ترازنامه
ترازنامه

تجزیه سنی مانده حساب ها

در اين قسمت مي توانيد با تعيين تاريخ مبدا و بازه زماني، مانده حساب شخص را در بازه زماني هاي مشخص مشاهده نماييد.

تاریخچه سند افتتاحیه/اختتامیه

در اين قسمت تاريخ ثبت سند افتتاحيه و اختتاميه به همراه نام سرفصل ها و مبالغ آن ها و کاربر ثبت کننده سند، نمايش
داده مي شود.

گزارش چک ها

در این بخش می توانید از چک ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی گزارش تهیه کنید. این بخش به گزینه های چک های دریافتی و خرج شده، چک های پرداختی، خلاصه چک های پرداختی و دریافتی بر اساس منطقه و چک های امانی تقسیم بندی شده که با کلیک بر روی هر گزینه و انتخاب شروط موردنظر در پنجره باز شده می توانید از چک های موردنظر گزارش گیری کنید.

یکی دیگر از گزینه های گزارش چک ها، “تراز اسناد دریافتنی/پرداختنی” است. در فرم مربوط به این بخش ابتدا شروط موردنظرتان را
وارد کنید و سپس بر روی گزینه تایید کلیک کنید تا تراز اسناد دریافتنی/پرداختنی نمایش داده شود.

گزارش کالا

یکی از بخش های پرکاربرد گزارشات، بخش گزارش گیری از کالاهاست. در این بخش و با استفاده از گزینه های زیر می توانید از
موجودی و گردش کالاها گزارش تهیه کنید.

مشخصات کالا

با استفاده از اين گزينه، پس از انتخاب شروط موردنظر در پنجره باز شده مي توانید از کالاها و انبارها گزارشات متنوعي را تهيه نمایید.
در اين گزارش،‌ مشخصات كالا از قبيل‌ نام، كد،‌ مدل و … قابل مشاهده مي باشد.

مشخصات کالا
مشخصات کالا

موجودی واقعی انبار (+امانی)

با کلیک بر روی این گزینه گزارش موجودی واقعی انبار نمایش داده می شود. این گزارش شامل تمامی کالاها به اضافۀ کالاهای امانی
دریافتی و منهای کالاهای امانی پرداختی است.

سفارش کالا

از این گزینه جهت مشاهده گزارش سفارش کالاها استفاده می شود. پس از کلیک بر روی این گزینه و در پنجره باز شده ابتدا تاریخ موردنظر برای نمایش گزارش سفارش ها را مشخص کرده و سپس بر روی گزینه تایید کلیک کنید.

گزارش عملکرد کالاها

در این بخش می توانید از عملکرد و گردش کالاها گزارش تهیه کنید. در اين قسمت شش گزينه براي تهيه گزارش وجود دارد که شامل نمايش با قيمت خريد، نمايش با قيمت فروش، نمايش با قيمت فروش وسود، وضعيت فاكتورهاي فروش، گزارش عملکرد گروه ها و گزارش گردش کالاها است که با انتخاب هر کدام می توانید گزارش را مربوطه را مشاهده کنید.

کاردکس کالا

کاردکس تعدادی

با کلیک بر روی این گزینه و با استفاده از پنجره باز شده می توانید با انتخاب شرط هاي موجود، گردش تعدادي کالاي مورد نظر را مشاهده نماييد.

کاردکس ریالی

با کلیک بر روی این گزینه و با استفاده از پنجره باز شده می توانید با انتخاب شرط های موجود، از گردش ريالي کالاي مورد نظر گزارش تهيه نماييد.

معین کالا

با استفاده از این گزارش می توانید عملکرد کالاها را به صورت ريالي طبق نوع فاکتور انتخابي(فروش، خريد و …) بر اساس نوع شروط اعمال شده مشاهده کنید.

موجودی در انبارها

با کلیک بر روی این گزینه، پنجره زیر باز می شود. در این پنجره ابتدا گروه کالایی موردنظر را انتخاب کنید و سپس بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید.

موجودی انبارها
موجودی انبارها

نمایش تصویر کالاها

در صورتی که در زمان معرفی کالاها تصویری برای آن ها مشخص کرده اید، با استفاده از این گزینه می توانید آن ها را مشاهده کنید.

کالاهای فاقد فاکتور خاص

با استفاده از شروط موجود در پنجره باز شده می توانید از کالاهای موردنظر که فاکتور خاصی ندارند، گزارش گیری کنید.

تخمین زمان اتمام موجودی کالا

در این بخش، نرم افزار بر اساس میانگین تعداد خروجی هر کالا در روز، زمان اتمام موجودی آن کالا را تخمین می زند. هم چنین در پنجره باز شده می توانید از شروطی مانند گروه کالا، نوع تخمین و تاریخ استفاده کنید.

قیمت واحدهای کالا

در این بخش با وارد کردن شروط موردنظر می توانید قیمت واحدهای هر کالا را مشاهده کنید.

کالاهای امانی

از این بخش برای گزارش گیری از عملکرد کالاهای امانی استفاده می شود. با استفاده از گزینه های موجود در این بخش شما می توانید گزارشات متنوعی از کالاهای امانی تهیه کنید.

تهیه و نمایش لیست قیمت ها

با استفاده از این گزینه می توانید لیست قیمت های کالاهای واحد تجاری را تهیه و مشاهده کنید.

طرف حساب

طرف حساب ها یکی از مهم ترین بخش های هر واحد تجاری هستند و گزارش گیری و کنترل روابط واحد تجاری با طرف حساب ها از مهم ترین وظایف حسابدار است. در این بخش می توانید با استفاده از گزینه های موجود گزارشاتی از طرف حساب ها تهیه کنید.

طرف حساب و بدهکاران/بستانکاران

با استفاده از این گزینه می توانید از همه طرف حسابان موجود در نرم افزار گزارش تهیه کنید. همانطور که در پنجره باز شده مشاهده می کنید، شروط متنوعی برای تهیه گزارش موردنظر وجود دارد.

بدهکاران و بستانکاران
بدهکاران و بستانکاران

مشتریان دارای فاکتور تسویه نشده

با استفاده از این گزینه و انتخاب شروط موردنظر، می توانید از طرف حساب هایی که فاکتور تسویه نشده دارند، گزارش گیری کنید.

مشتریان فاقد فاکتور خرید

نحوه استفاده از این گزینه دقیقاً مانند گزینه قبلی است با این تفاوت که در این بخش می توانید از مشتریانی که تا کنون خریدی انجام نداده اند، گزارش تهیه کنید.

مشخصات بانکی طرف حساب ها

با استفاده از این گزینه و وارد کردن نام طرف حساب موردنظر می توانید حساب های بانکی وی را مشاهده کنید.

لیست پرداختی ها و دریافتی های طرف حساب

با استفاده از این دو گزیه مي توانيد تمامي مبالغي که طرف حساب به صورت نقدي، چک و … به شما پرداخت یا از شما دریافت نموده است را مشاهده نماييد.

گزارش واسطه ها

در این بخش می توانید از میزان عملیات واسطه ها با واحد تجاری مطلع شده و گزارش تهیه کنید.

خلاصه وضعیت واسطه

با استفاده از این گزینه و با تعيين شروط موردنظر، مي توانيد خلاصه وضعیت واسطه ها را مشاهده کنید.

واسطه ها (جزء به جزء)

با استفاده از اين گزينه مي توانيد از واسطه هایي که در يك فاكتور نقش داشته اند، گزارش تهيه نماييد.

نمایش واسطۀ طرف حساب ها

با استفاده از این گزینه می توانید از واسطه های یک طرف حساب خاص گزارش تهیه کنید. البته به شرطی که فاکتور فروشی به نام آن ها ثبت شده باشد.

گزارش سندهای مرتبط

در این بخش می توانید از سندهای مرتبط با هر واسطه گزارش تهیه کنید.

عملکرد واسطه به تفکیک کالا

در این قسمت می توانید از عملکرد واسطه های موثر در یک کالای خاص گزارش تهیه کنید.

چک های دریافتی واسطه در فاکتور

با استفاده از این گزینه مي توانيد از چکهاي دريافتي هر واسطه و وضعيت وصول آنها گزارش تهيه نماييد.

گزارش فاکتور

با استفاده از گزینه های موجود در این بخش می توانید از فاکتورها گزارش گیری کنید.

نمایش به صورت ستونی

از این گزینه جهت گزارش گیری از فاکتورها به صورت ستونی استفاده می شود. پس از کلیک بر روی گزینه، در پنجره باز شده نوع گزارش و نوع فاکتور را مشخص کرده و سپس بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید.

نمایش فاکتور به صورت ستونی
نمایش فاکتور به صورت ستونی

نمایش به صورت فاکتور

کاربرد این گزینه همانند گزینه قبلی است با این تفاوت که گزارش نهایی این گزینه به صورت فاکتور است.

نمایش فاکتور
نمایش فاکتور

فاكتورهاي اماني و پيش فاكتور

از این گزینه جهت گزارش گیری از پیش فاکتورها و فاکتورهای امانی استفاده می شود. در این بخش نیز می توانید با استفاده از گزینه های موجود شروط موردنظر را اعمال کنید.

چاپ/نمایش مجدد فاکتور

پس از کلیک بر روی این گزینه و در پنجره باز شده ابتدا باید نوع فاکتور را مشخص کنید. سپس شماره فاکتورهای موردنظر را مشخص کرده و بر روی گزینه تایید کلیک کنید.

خلاصه فاکتور/ براساس طرف حساب/ بر اساس کالا

همانطور که از نام های این گزینه ها مشخص است، با استفاده از گزینه اول می توانید خلاصه کلیه فاکتورها، با استفاده از گزینه دوم خلاصه فاکتورهای طرف حساب ها و با استفاده از گزینه سوم خلاصه فاکتورهای یک کالا خاص را مشاهده کنید.

لیست فاکتور اشخاص

با کلیک بر روی این گزینه، پنجره زیر باز می شود. در این پنجره ابتدا نوع فاکتور و سپس تاریخ و شماره فاکتور را مشخص کنید. اگر قصد چاپ این گزارش را دارید می توانید در قسمت سرتيتر، عنواني که بايد بالاي گزارش چاپ شود، را درج نماييد. همچنین در صورت نیاز می توانید واسطه خاصی را نیز انتخاب گنید. در قسمت بعدی مشتری موردنظر را انتخاب کرده و بر روی گزینه تهیه گزارش کلیک کنید.

فاکتور اشخاص
فاکتور اشخاص

گزارش فصلی (دارایی)

با استفاده از این گزینه می توان با اعمال شروط مختلف گزارش فروش يا خريد شركت را بر اساس فرمتي كه از سوي اداره دارايي اعلام مي شود،‌ تهيه نمود. مي توانيد اين گزارش را بر اساس شماره فاكتور در يك بازه زماني خاص نيز تهيه نماييد.

گزارش دارایی
گزارش دارایی

گزارش فروش ماهیانه کاربران

در این بخش می توانید با انتخاب تاریخ و کاربر موردنظر از فروش ماهیانه کاربران گزارش بگیرید.

وضعیت خرید و فروش به تفکیک

با استفاده از این گزینه می توانید وضعیت خرید و فروش یک گروه کالا، یک طرف حساب خاص و یا یک منطقه را مشاهده کنید.

لیست فاکتورهای تکراری و وضعیت فاکتورهای تسویه شده

با استفاده از این دو گزینه و با انتخاب شروط موردنظر می توانید از فاکتورهای تکراری و تسویه شده گزارش تهیه کنید.

گزارشات فاکتور تک فروشی

با استفاده از گزینه های این بخش می توانید از فاکتور تک فروشی گزارش تهیه کنید.

جهت گزارشگيري از فاکتورهاي تک فروشي تا زماني که تاييد فروش روزانه کاربران توسط مدير انجام نشده باشد، مي توانيد از گزينه هاي گزارشات ليست کالاهاي فاکتور، گزارش جمع فروش روزانه و گزارشات تيتر فاکتور استفاده نماييد.
پس از تاييد مدير مي توانيد از گزارش پيک ها، گزارش فروش روزانه کاربران، گزارش تيتر فاکتورهاي تاييد صندوق شده کاربران، گزارش جزئيات فاکتورهاي تاييد صندوق شده کاربران  استفاده نماييد.

حواله بین انبار

با استفاده از این گزینه و انتخاب شروط موردنظر می توانید از حواله بين انبارها به صورت ليستي گزارش تهیه کنید.

تولید محصول

نمایش به صورت ستونی و به صورت تفکیک شده

جهت گزارش گيري از توليدهاي انجام شده به صورت ليستي و با اعمال محدوديت هاي متفاوت می توانید از این گزینه ها استفاده کنید.

فرمول تولید

جهت تهیه گزارش از فرمول های تولید ثبت شده می توانید از این گزینه استفاده کنید.

تخمین تولید

با استفاده از این گزینه می توانید حداکثر تولید ممکن با یک فرمول خاص بر اساس موجودی مواد اولیه را مشاهده کنید.

کسری مواد اولیه تولید

در این پنجره شما می توانید با انتخاب فرمول موردنظر و وارد کردن تعداد محصولی که می خواهید با این فرمول تولید کنید و سپس کلیک بر روی گزینه تایید، میزان کسری مواد اولیه برای این فرآیند را مشاهده کنید.

کسری مواد اولیه تولید
کسری مواد اولیه تولید

سفارشات

جهت گزارش گيري از سفارشات ثبت شده به صورت ليستي و با اعمال محدوديت هاي متفاوت می توانید از این گزینه استفاده کنید.

اقساط

جهت گزارش گیری از اقساط به صورت جزئی و کلی می توانید از گزینه های نمایش به صورت جزئی و نمایش به صورت کلی استفاده کنید.

با استفاده از گزینه نمایش فرمول ها می توانید فرمول های محاسبه سود و دیرکرد را مشاهده کنید. همچنین با کلیک بر گزینه نمایش ضامن ها و وارد کردن نام ضامن می توانید گزارش ضامن را مشاهده کنید.
با کلیک بر روی گزینه دفترچه اقساط، نمای کلی دفترچه و تمامی اقساط ثبت شده نمایش داده می شود.

جمع بندی

نرم افزار های حسابداری تنها یک ابزار برای حسابداران نیستند بلکه ابزاری نظارتی برای مدیران نیز هستند. در نرم افزار هلو با استفاده از سربرگ گزارشات می توان از این ابزار نظارتی به خوبی اسفاده کرد.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.